Frederikshavn

- Kragholmen skal friholdes

Jens Hedegaard (UP) kan ikke godkende forslaget til ny trafikplan

Forslaget om at lede den tunge trafik over Kragholmen er en af knasterne i trafikplanen, som byrådet behandler mandag aften. Foto: bent jakobsen

Forslaget om at lede den tunge trafik over Kragholmen er en af knasterne i trafikplanen, som byrådet behandler mandag aften. Foto: bent jakobsen

FREDERIKSHAVN:Byrådet skal mandag drøfte forslaget til ny trafikplan, men formanden for teknisk udvalg, Jens Hedegaard Kristensen (UP), siger nej til den foreslåede løsning med at føre den tunge trafik over Kragholmen i stedet for som nu via Skippergade og Nørregade. I stedet foreslår han en ny nedsænket linieføring fra Banegården parallelt med banelegemet. - Siden de sidste analyser om trafikken på kragholmen blev lavet i 1998, er der sket en markant udbygning af boligområdet og de rekreative områder øst for Kragholmen. Det vil derfor stride mod enhver form for god planlægning at udbygge Kragholmen til tunge køretøjer nord og vest ud ad byen, siger Hedegaard. Mindre trafik Han mener, at Kragholmen skal opretholdes som lokalvej til betjening af boligområderne og de rekreative områder langs kysten. Ved at lave en ny nedsænket hovedfærdselsåre langs med banelegemet og indarbejde denne i Vendsysselvej og Skagensvej i nord opnår man flere fordele, mener Hedegaard: Trafikken bliver mindre på Kragholmen. Man kan stadig gennemføre planerne om Skippergade som sivegade. Hjørringvej fredeliggøres og vejføringen blokerer ikke for andre projekter i området. En flytning af banegården og Projekt ”Vandet til Byen” vil stadig kunne indpasses i området.