Kranfolk stræber endnu højere

Ny kran giver nye muligheder for løft i den tunge ende

AALBORG:Stor, større, størst - i hvert fald for en stund! Tilføjelsen er nødvendig inden for kransektoren. Den nyindkøbte 500-tons hydraulikkran fra Nørresundbyfirmaet Kran Ringen Wind, der netop som sin første opgave har løftet stålforinger ind i en af cementfabrikkens Aalborg Portlands ældre betonskorstene, er den hidtil største af sin art på dansk grund. Opgaven krævede også sin kran. De op til 20 meter lange og fem tons tunge stålrør skal sænkes ned i den 121 meter høje skorsten. I den stærkeste opstilling er kranen i stand til at løfte op til 500 ton. Ved den aktuelle opgave er løftet dog begrænset til ca. syv ton, idet gittermasten er monteret i fuld længde ovenpå den hydrauliske hovedbom. - Det specielle ved kranen er, at den trods sin størrelse er hydraulisk og derfor er mere fleksibel og hurtig at arbejde med, siger John Hartvig Larsen, administrerende direktør for såvel Kran Ringen Wind som moderselskabet Kran Ringen. Kran Ringen, der tidligere var kendt under navnet Kranløft, hører under Enggaard-koncernen. Fleksibiliteten og hurtigheden ved den nye kran skyldes, at bommen i kraft af den hydrauliske del umiddelbart kan øges 80 meter. Dermed skal der bruges færre af de gittermaststykker, der skruet sammen udgør masten i en traditionel kran uden hydraulik. På plads i en fart - Der skal altså fragtes færre mastestykker rundt og bruges mindre tid på at gøre kranen operationsklar, siger direktøren for firmaet, der nu har travlt med at jagte opgaver til investeringen til godt 20 mio. kr. - Det skal nu nok gå, påpeger Kran Ringens salgschef Morten Kammer. Som den, der har udarbejdet planen for den ikke ukomplicerede montage af de store rørstykker i skorstenen, kan han se perspektiverne i den nye krans talenter. Ganske vist er der i industrien langt mellem opgaver som den aktuelle på Portland, men vindkraftbranchen er i stigende grad en storkunde for kranfirmaet. Det var da også den omstændighed, der i 2002 førte til etableringen af datterselskabet Kran Ringen Wind A/S, der ejes i fællesskab med det hollandske firma Mammoet, hvis kraner opererer over det meste af verden. Kran Ringen Winds opgaver begrænser sig da heller ikke til hjemlandet. Vindmølleprojekter skyder i øjeblikket op i lande som Tyskland, Polen, Norge og England, så kranen med backup i form af to lastvognstog kommer til at køre en del på de europæiske landeveje. Erfaringsmæssigt vil der med tiden blive mere for den at lave på hjemmebane: - Opgaverne vokser med mulighederne for tunge løft, og derfor vil der også komme øget efterspørgsel på denne kran, siger John Larsen. I kraft af kranens fleksibilitet og hurtige montering forventer han også mange opgaver i forbindelse med vedligeholdelse af de store møller. Og at en væsentlig del af udbygningen af vindkraft kommer til at foregå på havet bekymrer ikke, da der stadig vil være meget kranarbejde på land. De 72 vindmøller, der er under opstilling ved Rødsand syd for Lolland, er således fra kajkanten løftet ombord på skibe af det nordjyske firma. Australien indtaget Kran Ringen Winds horisont stopper i øvrigt ikke ved Europas grænser. I Australien, som i disse år er ved at udvikle sig til et stort marked for den danske vindkraftindustri, har Nørresundbyvirksomheden etableret et datterselskab. Selskabet råder over to af markedets største mobile kraner, som har fuldt op at gøre. - De australske kranfirmaer arbejder traditionelt i mineindustrien, og derfor har vi i kraft af vores ekspertise med opstilling af vindmøller været konkurrencedygtige i forhold til de etablerede kranfirmaer, siger John Larsen, der ikke mindst i kraft af kravene om CO2-reduktion har store forventninger til fremtiden for det unge firma. - Det har vist sig at være rigtigt at satse på vindkraft, siger han. Hvilket bekræftes af tallene. Firmaets første halvår, som lå i 2002 gav et overskud før skat på godt otte mio. kr. - 2003 bliver endnu bedre, og 2004 rigtigt godt, fastslår han.