Krav koster job

Det er ikke nogen hemmelighed, at landmændene i Nordjylland ikke er begejstrede for, at regeringen ukritisk vil gennemtvinge vandplanen for Limfjorden. Og jeg forstår dem godt.

Især fordi nye vandprøver viser, at udledningen af kvælstof kun er 30-40 procent af, hvad kravene i vandplanen er fastsat ud fra. Det må være rimeligt, at der fagligt skabes enighed om opgavens omfang. Herefter må der vælges nogle metoder til at løse opgaven. Her bør man give landbruget metodefrihed måske i et direkte samarbejde med de enkelte kommuner. Centralt bør der være respekt for decentrale løsninger - når blot den stillede opgave løses. Som borgmester i Jammerbugt Kommune er jeg selvfølgelig meget optaget af, at vandet i og omkring Limfjorden er rent. I Jammerbugt Kommune ønsker vi nemlig både at benytte og at beskytte vores enestående natur bl.a. i en god dialog med landbruget. Debatten om vandplanen er i høj grad kommet til at dreje sig om landmændene og deres forhold til miljøet - nogen gange har det kammet totalt over i skriverierne mod landmændene. Mange tror og andre har valgt at tro, at Vandplanerne kun er til fare for det stolte landbrugserhverv - der tager man fejl. Hvis man via gennemførelsen af disse planer bringer landbruget ud i en umulig konkurrencesituation - ja, så er det ikke bare en sektorkrise - nej så er det et alvorligt angreb mod hele Danmarks økonomi. For selv om vi ikke er et decideret landbrugsland længere - ja, så tegner Danmarks fødevareklynge sig for omkring 20 pct. af den danske eksport og 10 pct. af den private beskæftigelse. Det er vigtigt for et velfærdsamfund - også - at holde fokus på indtægtssiden - her er det afgørende, at landbruget fortsat har mulighed for at bidrage til samfundsøkonomien - og selvfølgelig skal landbrugsproduktionen fortsat foregå i god harmoni med naturen - det er både landmænd og det øvrige samfund bedst tjent med. Landbruget skal på den måde holdes op på at bidrage til fremtidens miljø bl.a. med de mange gode initiativer, som de selv har sparket ind i debatten. Vandplanen er et godt eksempel på et ideologisk projekt, som rammer uens geografisk - og derfor skal denne urealistiske vandplan trækkes tilbage og erstattes af en realistisk plan - måske inspireret af vores naboland Tyskland - og stadig med store ambitioner for vores miljø - men med re-spekt for en hel egn og dens mennesker og et af egnens adelsmærker: Landbruget. For når de nordjyske landmænd bliver pålagt de strenge krav fra den danske regering, sker der et enormt skred i konkurrenceevnen på det europæiske marked. For eksempel har de tyske land-mænd langt færre restriktioner, og de udmønter sig selvfølgelig i bedre konkurrenceevne. Så min største bekymring går nu på, at de ufleksible krav i vandplanen for Limfjorden i sidste ende kan betyde tab af nordjyske arbejdspladser.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.