EMNER

Krav lugter langt væk af misundelse

Det lugter langt væk af almindelig misundelse, når politikere fra forskellige partier vil have kulegravet de såkaldte forældrekøb af lejligheder.

Ordningen har i vid udstrækning afskaffet den bolignød, der tidligere har været udbredt blandt studerende især i København og Århus. I stedet for små, fugtige kælderværelser er tusindvis af studerende blevet sikret ordentlige boligforhold til en rimelig husleje - og det kan man kun kalde et stort fremskridt. Naturligvis skal dem, der snyder skattevæsenet, når de sælger lejligheden, straffes. Men de forældre, der har muligheden, skal lige så selvfølgeligt have lov at hjælpe deres børn. At andre så er misundelige - det må blive de misundeliges eget problem.