Krav om energihuse i Aalbæk

Lavenergihuse er fremtiden.

Lokalpolitik 7. oktober 2008 06:00

Frederikshavn Kommunens udvalg for plan og miljø har netop sendt en lokalplan for et nyt boligområde i Aalbæk til endelig godkendelse i byrådet. Det nye boligområde ligger ved Søndergårdvej, og lokalplan er den første i den tidligere Skagen Kommunes område, hvor der i planen stilles krav til, at der skal bygges med stor opmærksomhed på energiforbruget og på bæredygtigt materialevalg. Det er således et krav, at boligerne i området skal være lavenergihuse. De må således ikke have et energiforbrug, som ikke overstiger 66 kilo Watt-timer per kvadratmeter per år. I forbindelse med offentlighedsfasen kom der flere indsigelser, i hvilke det efterlyses, at området kommer til at fremtræde mere grønt, end der var lagt op til i lokalplanforslaget. - Det har vi efterkommet ved, at der bliver et grønt bælte ind mod det eksisterende boligområde nord for området og ved, at der bliver flere grønne kiler ind i det nye område, siger udvalgsformand John Christensen (V). - Desuden er et større område i den østlige ende ned mod Kattegatkysten udlagt til grønt friareal. - Flere indsigere har også ønsket, at der udlægges grønne områder inde i boligområdet. Det mener vi imidlertid ikke, der er grund til. - Området har hidtil været landbrugsjord, som man ikke umiddelbart har haft adgang til, siger John Christensen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...