EMNER

Krav om erstatning efter 16 år

KØBENHAVN:Selv mange år efter en voldsforbrydelse kan forbrydere blive afkrævet erstatning for de skader, de har været årsag til. Det viser en ny dom fra Højesteret, som har sagt god for et krav, som et offer har rejst henholdsvis 13 og 16 år efter, at han blev overfaldet. Volden skete i november 1983, og året efter blev tre mænd straffet med fængsel. To af dem blev straffet med et års fængsel, mens den sidste blev idømt ni måneder. I 1996 og i 2000 besluttede offeret at rejse krav om erstatning. Men de tre dømte fik både byretten og landsretten overbevist om, at han var for sent ude. Kravet var bortfaldet på grund af passivitet. I Højesteret har dommerne imidlertid en anden vurdering. De lægger vægt på, at de tre voldsmænd udmærket var klar over, at offeret fik betydelige skader. Og selv om offeret under straffesagen for snart 20 år undlod at rejse et krav, har de tre ikke haft nogen berettiget forventning om, at det ikke ville blive gjort gældende. I loven er forældelsesfristen 20 år. /ritzau/