Krav om flere feriehuse

Miljøministeren skal overbevises om behovet

PANDRUP:Formanden for teknik- og miljøudvalget, Søren P. Mortensen (S) er utilfreds med, at Nordjyllands Amt kun har anbefalet et af to nye sommerhusområder i Pandrup Kommune overfor Miljøministeriet. Derfor vil han nu udnytte, at regeringen i sit regeringsgrundlag lægger op til at hjælpe Nordjylland på grund af den beskæftigelsesmæssige situation. - Jeg vil bede borgmester Flemming Jansen (V) tage kontakt til Miljøminister Connie Hedegaard (K) for at gøre hende opmærksom på de muligheder, kommunen har med hensyn til nye sommerhusudstykninger, siger Søren P. Mortensen, der er villig til at aflægge ministeren et besøg for at tale kommunens sag. Sidste år besluttede Miljøministeriet at udstykke 8000 sommerhuse i udkantsområder og i den forbindelse pegede Pandrup Kommune på et område ved Kordals Klit og et område syd for GuldagerCamping - i alt 160 grunde, men Nordjyllands Amt har kun anbefalet Kordals Klit over for Miljøministeriet. - Det er ærgerligt, man tager det bedste område ud, når er ikke er nogen grund til det. Området ligger højere og tættere på kysten. Det er ikke fredet, men begrundelsen er, der ikke ligger noget foran, men der kan jo ikke ligge sommerhuse foran, for der ligger Lille Norge, siger Søren P. Mortensen, der mener, området er taget ud på grund af emsige embedsmænd. - Jeg giver ikke afkald på noget miljømæssigt, men vi skal udnytte de muligheder vi har, siger han og fortsætter. - Der er arbejdspladser i at bygge sommerhuse og i den efterfølgende udlejning og den omsætning turisterne ligger i området, siger Søren P. Mortensen. En beregning viser, at fem sommerhuse huse giver én varig arbejdsplads. I midten af marts forventes Miljøminsteriet at godkende de nye sommerhusudstykninger.