Krav om forklaring på Irak-våben

KØBENHAVN:Presset øges på regeringen for at få en revurderering af de oplysninger, den gav Folketinget om Saddam Husseins påståede masseødelæggelsesvåben. Efter at USA nu har erklæret, at spørgsmålet om våbnene fremfor alt blev valgt af "bureaukratiske" årsager - og at de allerede kan være blevet destrueret før krigens start - så mener Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, at regeringen skylder Folketinget en forklaring. Det sker med henvisning til, at Danmarks deltagelse i krigen mod Irak skyldtes den påståede eksistens af netop disse masseødelæggelsesvåben. - Regeringen bør komme med en redegørelse til Folketinget, siger Socialdemokraternes udenrigsordfører, Jeppe Kofod. - Vi er selvfølgelig glade for, at Irak er blevet befriet, men det ændrer ikke ved, at regeringen begrundede Danmarks deltagelse i krigen med Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben. Sagens kerne var netop, at USA - og regeringen - ikke ville give FN's våbeninspektører mere tid til at finde dem, siger Socialdemokraternes udenrigsordfører. Også den Radikale udenrigsordfører, tidligere udenrigsminister Niels Helveg Petersen, kræver en redegørelse. - Når det endnu ikke er lykkedes USA at finde disse masseødelæggelsesvåben, så stiller det selvfølgelig spørgsmålet, om det var urigtige oplysninger, eller om man ikke vidste, hvad der foregik. Selv om de endnu kan dukke op, så er det en betænkelig situation, siger Niels Helveg Petersen. Enhedslistens udenrigsordfører, Søren Søndergaard, siger, at han hele tiden har været skeptisk over for de beviser, som USA fremlagde, og som VK-regeringen - sammen med Dansk Folkeparti - brugte som grund til at gå med i krigen mod Irak. - Regeringen valgte at ignorere vores skepsis og satte i stedet sin lid til de amerikanske beviser. Derfor må den samme regering komme med en forklaring eller risikere at blive stemplet som en løgnhals, siger Søren Søndergaard. SF's udenrigsordfører, Villy Søvndal, siger, at kravet om bevisføring rækker ud over krigen mod Irak. - Hvis vi skal kunne opbygge en international retsorden, så skal USA ikke bare kunne påstå, at et land har masseødelæggelsesvåben, og det er så det. Derfor siger jeg til stats- og forsvarsministeren: Vær venlig at redegøre for, hvad I har sagt undervejs, hvad der i dag er af beviser, og hvilken konsekvenser det får fremtidig bevisførelse, siger Villy Søvndal. /ritzau/