Lokalpolitik

Krav om handling på Sæby havn

Nu skal der skabes gode rammer for turister og borgere på havneområdet

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Sæby Havns Beboerforening vil have både hal og husbåd fjernet - og beder Frederikshavns Kommune træde i karakter.

Det kan siges meget kort: Sæby Skibsværft ligner mere og mere en gammel kulisse fra en afdanket cowboyfilm. Det siger Erik Schack, der er formand for Sæby Havns Beboerforening. Han efterlyser nu handlekraftige politikere. - Beboerforeningens forslag er, at hallen rives ned og arealet omkring hallen og ned til vandet bliver åbent for sæbynitter, turister og alle de spændende aktiviteter, der kunne foregå på stedet. - Vi så jo f.eks. i løbet af sommerferien 2010, hvor mange mennesker og aktiviteter, dén del af havnen kunne trække, fortsætter Erik Schack. Sæby Skibsværft har i mange år været udlejet til entreprenør Lars Sørensen, der ved flere lejligheder har ytret ønske om at overtage Sæby Skibsværft - og i den forbindelse bl.a. bygge boliger. Men indtil nu har kommunen sagt nej. Sæby Skibsværft og arealerne omkring værftet er en integreret del af de visioner for udvidelsen af Sæby Havn, som har været under opsejling i nogle år. Sæby Havns Beboerforening har fulgt med og aktivt taget del i debatten omkring visionerne for Sæby Havn. Og Erik Schack roser Frederikshavn Kommune for den åbne proces og de visualiserede opfølgninger, der har været i relation til interviews med berørte parter og de to borgermøder. - Men nu må der handles. - I de løsningsforslag, der foreligger, skal hallen rives ned og havnekajen i inderhavnen åbnes ned til vandet med en trappe. - Så hvorfor ikke gå i gang med det samme, så vi til sommer kan udnytte den pragtfulde plads, der blot ligger øde hen som en nedlagt kulisse, som vi hverken kan byde de fastboende eller turisterne, fortsætter formanden for beboerforeningen. Han opfordrer kommunen til at tage værftet over i kommunal regi. Og fjerne både hal og husbåd. - Så vidt jeg husker, fik husbåden kun lov til at ligge et par år - og det er snart mange år siden, fortsætter Erik Schack. På beboerforeningens generalforsamling blev det besluttet, at bestyrelsen skulle sende en opfordring til kommunen, men indtil nu har kommunen ikke reageret. Formanden for kommunne plan- og miljøudvalg John Christensen (V) er formand Styregruppen og han understreger, at man nu e rklar til at smøge ærmerne op for alvor. - Vi havde møde i styregruppen for præcis en en uge siden. Det vil sige, at arbejdet nu går i gang for alvor. Projektet står på Plan- og miljøudvalgets dagsorden på aprilmødet, og det er dér, vi lægger linjerne for, hvordan vi kommer videre med projektet. - Styregruppen vil have fokus på inderhavnen. Det vil sige, at Styregruppens hensigt er, at inderhavnen, skal være et rum for borgere og byens gæster, siger John Christensen (V). Han og styregruppen ønsker at få den gamle bygning fjernet. - Men på nuværende tidspunkt kan jeg ikke konkretisere, hvad der skal ske med pladsen. - Måske skal vi bevare de gamle fiskeskure nordvest på havneområdet, men hvad der ellers skal ske, bliver et oplæg fra Styregruppen, siger John Christensen. Han kan ikke oplyse en præcis tidsplan for, hvornår hvad skal ske. - Det tør jeg ikke udtale mig om, for det kommer vi til at diskutere i Styregruppen i april. Personligt synes jeg, at vi skal tidligt i gang - men jeg tør ikke love, at tingene er afklaret til sommeren 2011. - Min personlige mening om husbåden er i øvrigt, den ikke skal være der - men også det skal vi forholde os til, slutter John Christensen (V).