Krav om indsats for marsvin

Verdensnaturfonden kræver forstærket indsats mod fiskeriets bifangst af marsvin. Fiskerne afviser kritikken

ÅRHUS:Indsatsen for at mindske bifangsten af marsvin i Nordsøen og Østersøen er langt fra tilstrækkelig. EU-reglerne er for slappe. Danmark bør sammen med andre lande øge indsatsen for at begrænse den utilsigtede bifangst af de små hvaler i fiskenet, som hvert år koster tusinder af marsvin livet. Sådan lyder meldingen fra Verdensnaturfonden WWF, der i disse dage deltager som observatør i den rådgivende komité ASCOBANS. Det er den internationale aftale fra 1991 om beskyttelse af småhvaler i Østersøen og Nordsøen, som også Danmark har tiltrådt. Fundet i sidste weekend af 55 druknede marsvin i vandkanten ved Bulbjerg i Thy understreger ifølge WWF sagens alvor. De små hvaler var druknet i fiskernes net, skåret fri og derefter drevet i land. EU's fiskeriministre vedtog for et år siden nye regler, der skal mindske bifangsten. Derfor er det bl.a. fra 2008 forbudt at fiske med drivgarn. Desuden skal større fiskefartøjer sætte akustiske alarmer på deres net - såkaldte pingere - som får marsvin til at undvige nettene og druknedøden. EU-beslutningen vakte stor vrede hos fiskerne også herhjemme, men WWF mener, at EU-reglerne er helt utilstrækkelige og opfordrer de enkelte lande til at gå længere. - De 55 døde marsvin i Nordjylland er et helt unødvendigt svineri og et voldsomt stort tal. Især i Danmark, som har været spydspids i udviklingen af pingere. Der er brug for en mere markant indsats, siger lederen af miljøfaglig afdeling i WWF Danmark, Peter Blanner til Ritzau. Fiskerne mener, at de allerede gør alt, hvad der er rimeligt muligt for at undgå bifangst. - Vi ønsker som alle andre at undgå bifangst af marsvin mest muligt. Men kritikken fra WWF er skudt helt forbi. Der går for meget følelser i det. De kræver en bifangst på nul, og det er urealistisk, siger formanden for Garnudvalget i Danmarks Fiskeriforening, Kurt Madsen, og fiskeriformand i Thorsminde. Han peger på, at fiskeriet er i fuld gang med at indføre de pingere, som EU kræver fra 1. juni, og som fiskerne tror på, vil løse mange af problemerne. Der skal i den kommende tid monteres omkring 12.000 pingere til pris på op mod seks mio. kr. på de danske net. Pengene ventes dog betalt via EU-tilskud. I Nordsøen og tilstødende farvande var der midt i 1990'erne ca. 300.000 marsvin, mens der i de indre danske farvande var omkring 37.000 dyr. Bestanden i Østersøen er stærkt truet og består kun af nogle få hundrede dyr. Miljø- og Fødevareministeriet lancerede torsdag en ny handlingsplan, der primært handler om at gennemføre de nævnte EU-regler. Planen er udarbejdet af den fælles arbejdsgruppe vedrørende havpattedyr herunder Det Grønne Kontaktudvalg og Danmarks Fiskeriforening. - Men det nye er bl.a., at der i årene 2005-2006 laves en omfattende overvågning af marsvin i farvandene omkring Danmark for at få et bedre billede af bestandenes størrelser i forhold til bifangsten, siger miljøminister Connie Hedegaard (K). /ritzau/