Krav om nye regler for sommerhuse

Efterlønsindgreb ændrer også vilkårene for, hvornår man i fremtiden må bo i sit hus året rundt

Udlandet svigter markedet - og danskerne fylder markant mere i feriehusene. Arkivfoto

Udlandet svigter markedet - og danskerne fylder markant mere i feriehusene. Arkivfoto

Når Folketinget på onsdag vedtager den såkaldte tilbagetrækningsreform, betyder det ikke kun, at mange danskere må blive længere på arbejdsmarkedet, før de kan gå på efterløn og folkepension. De samme danskere må også - som en konsekvens af reformen - vente længere, før de lovligt kan bo i deres sommerhus hele året. Ifølge planloven må man det, når man har ejet huset i otte år, hvis man eksempelvis er på efterløn eller pension. Loven opererer også med en grænse på 60 år. Må vente Danskere, der er født i 1954 eller senere, er imidlertid med de nye regler afskåret fra at få efterløn, når de fylder 60 år. Og som sommerhusreglerne er skruet sammen, betyder dét, at de også må vente med at bo hele året i sommerhuset, oplyser kontorchef Sanne Kjær, Naturstyrelsen. Lovgiverne har i sin tid taget højde for, at efterløns- og pensionsalderen kunne blive ændret, og at reglerne for sommerhuse i så fald måtte følge med. - Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at på dette punkt lægger planloven sig op ad relevant lovgivning, siger Sanne Kjær. Vil svække lokalsamfund Jammerbugts borgmester, Mogens Gade (V), opfordrer Folketinget til at ændre planloven, så det ikke gøres sværere at bo i sommerhus året rundt. - For os kan denne formentlig helt utilsigtede konsekvens af efterlønsindgrebet betyde færre fastboende, en svækket økonomi og dårligere muligheder for at opretholde de små lokalsamfund, siger Mogens Gade. Hver ny indbygger udløser et bloktilskud på knap 50.000 kr. til kommunen. Allerhelst så borgmesteren, at staten slet ikke blandede sig i, hvor folk ønsker at bo. Krav bør lempes - Men som minimum bør kravene lempes. Hvorfor skal man eje huset i lige præcis otte år, før man må bo der? Og hvorfor må en 62-årig, der ikke er på efterløn, ikke bo der, mens en jævnaldrende efterlønsmodtager godt må? spørger han og foreslår en ændring, så alle, der er fyldt 60 år, kan bo hele året i sommerhuset, uanset om de har tilknytning til arbejdsmarkedet eller ej. Førtidspensionister og en række andre borgere, der ønsker at bo i deres sommerhus året rundt, berøres ikke af de nye regler. De må også i fremtiden - uanset alder - bo i huset, hvis de har ejet det i otte år.