Nørager

Krav om nytænkning for at undgå haldød

Leo Thorup erkender som halformand, at der må tænkes i nye baner for at skabe et bæredygtigt grundlag

Haverslev Hallens utætte tagbeklædning bliver efter planen nu udskiftet fuldstændigt og loftet nedenunder efterisoleret her i efteråret, så det alt sammen står helt færdigt senest til jul. FOTO: TORBEN HANSEN

Haverslev Hallens utætte tagbeklædning bliver efter planen nu udskiftet fuldstændigt og loftet nedenunder efterisoleret her i efteråret, så det alt sammen står helt færdigt senest til jul. FOTO: TORBEN HANSEN

HAVERSLEV:Leo Thorup har været formand for Haverslev Hallen i et enkelt år, men har siddet i bestyrelsen i adskillige år. - Set i bakspejlet har mange ting vedrørende hallens drift kørt i en fast rutine siden den blev opført i 1972. Men skal den også overleve i fremtiden, er kravet at pille ved traditionerne gennem mange år, gøre op med fordomme og skabe nytænkning omkring nye tiltag. Sker det ikke, vil Haverslev hallen efter min mening komme til at opleve en stille død i den nye Rebild Kommune, mener Leo Thorup. Han er derfor glad for at den øvrige halbestyrelse har masser at idéer og visioner for hallens fremtid. Blandt andet er der et stort ønske om en udvidelse for blandt andet at skabe plads til nye idrætsgrene. - Der er allerede et aktuelt behov for mere halkapacitet alene for at opfylde behovene hos de nuværende brugere. For uanset hallen hos Himmerlandscentrets Idrætsefterskole mangler der stadig plads til træning, understreger Leo Thorup. Han ser dog meget realistisk på, hvornår der eventuelt kan blive mulighed for at bygge til Haverslev Hallen, som han i lighed med halinspektør Jens Olsen tidligst forventer kan ske om et par år. - Men uanset hvad er der ind imellem behov for at tænke i store perspektiver uden al for stor hensyntagen til økonomi. For på en eller anden måde skal vi nok også få løst denne side af sagen, tilføjer han. Det er dog ikke udelukkende hensynet til de lokale nuværende idrætsøvere, der får halbestyrelsen til at tænke kreativt og ønske en regulær udvidelse. - Vi vil også gerne samle op på de børn og unge i byen, der i øjeblikket ikke dyrker idræt. De har jo ud over spejderbevægelsen slet ingen andre steder at være i deres fritid om aftenen, så vi vil meget gerne være med til at skabe nogle rammer for aktiviteter for dem under voksenopsyn her i hallen, forklarer Leo Thorup. Han og den øvrige bestyrelse mener nemlig, at der er behov for at tænke i nye baner og ikke alene fokusere på idrætslivet for at skabe et bæredygtig foreningsliv fremover i et bysamfund som Haverslev. - Der var også den udmelding vi fik af byrådsmedlem Klaus Anker Hansen i foråret ved det store fælles dialogmøde for alle idrætsforeninger i Rebild Kommune. Hans budskab her var nemlig, at vi også har et socialt ansvar for alle grupper af børn og unge, pointerer Leo Thorup. Generelt er han som formand for halbestyrelsen meget spændt på de økonomiske rammer fremover for Haverslev Hallen, når Rebild Kommune efter nytår er en realitet. - Som det ligger nu med kommunal støtte i forhold til de andre idrætshaller i Nørager Kommune kan det dog kun gå fremad, hvilket vi også allerede har fået visse politiske udmeldinger om. Men det bliver nok først om to tre år, der er fundet et fælles økonomisk leje for hallerne i Rebild Kommune, forventer bestyrelsesformanden. Han har selv de sidste 30 år efter en aktiv periode som idrætsudøver inden for fodbold været aktiv som frivillig i Haverslev Idrætsforening, både som træner, holdleder og dommer. - Idrætslivet og samværet her er jo hele omdrejningspunktet for borgere i alle aldre i en landsby som Haverslev. Er dette grundlag ikke også til stede fremover, så ser det ringe ud og vil være ensbetydende med en langsom død for os som aktiv landsbysamfund, erklærer Leo Thorup.