Pædofili

Krav om pædofili-attest

} Byrådsmedlemmet Anne-Dorte Krog (SF) er klar til at fyre ansatte i Aalborg Kommune, hvis de nægter at lade kommunen indhente en såkaldt pædofili-attest. Mens andre medlemmer af socialudvalget er mere afventende fik Anne-Dorte Krog opbakning fra tre af ud af socialudvalgets syv medlemmer til kravet om, at alle ansatte inden for forvaltningens område, der har med børn under 15 år at gøre, skal tjekkes for pædofili-domme. I forvejen har Aalborg Kommune den ordning, at der skal foreligge en ren attest ved alle nyansættelser. Anne-Dorte Krog fik på socialudvalgets møde støtte fra socialdemokraten Mai-Britt Iversen og fra den konservative Rainer Dannemare, som sammen udtalte, at de fastholder forslaget om, at alle ansatte skal tjekkes uanset, hvornår de er blevet ansat. De øvrige medlemmer af udvalget, rådmand Birgit Ekstrøm (S), Kaj Poulsen, (S), Mds Thomsen, (V) og Niels Tvilling Larsen (V) har ikke taget endelig stilling. Socialudvalget tog ingen beslutning i sagen, men sendte den videre til magistraten, der har det overordnede ansvar for kommunens personalepolitik. - Det er en demokratisk ret at sige nej til at aflevere en pædofili-attest. Det er en sag, jeg ikke synes, er lige til og vi har jo ganske mange ansatte, der har med børn under 15 år at gøre også i andre forvaltninger. Det vigtigste må være, at man i arbejdet har øje for de her ting, siger Birgit Ekstrøm, dog uden at hun har taget endelig stilling.