Krav: Staten skal bidrage til miljøregning

NORDJYLLAND:Det er lagt op til, at staten og kommunerne kommer til at lægge arm om finansieringen af de kommende udgifter til en klimaindsats. På sit møde fredag i Aalborg slog Kommunernes Landsforening over for klima- og energiminister Connie Hedegaard til lyd for, at der er behov for en egentlig aftale mellem staten og kommunerne. Det væsentlige problem bliver, hvordan udgifterne skal finansieres. Formanden for Kommunernes Landsforening Erik Fabrin (V) mener, at kommunerne er nået ud over det stade, hvor stat og kommuner blot skal føre dialog om klimaspørgsmålene. Efter hans opfattelsen er tiden nu inden til en egentlig aftale med staten. På møde henviste klima- og energiminister Connie Hedegaard (K) til, at spørgsmålet om finansieringen af udgifterne bliver et tema, når kommunerne under et forhandler økonomi med regeringen. - Jeg mener, at vi er inde på et område, der kræver solidaritet. Det rigtige må være, at staten går ind og dækker en del af udgifterne. Byrderne bliver ellers meget ulige fordelt. Nogle kommuner vil få store udgifter, men andre vil slippe, siger Thisteds borgmester Erik Hove Olsen (S). Han peger på, at en kommune som Herning f.eks. ikke har kyststrækninger, mens Thisted har mere end 200 km. Efter Erik Hove Olsens opfattelsen er diskussionen om finansieringen af de ny klimaudgifter en næsten klassisk konfliktsituation mellem staten og kommunerne. Erik Hove Olsens egen kommune betegner sig nu bl.a. på grund af den 100 procents dækning med vedvarende energi som landets førende klimakommune. - Vi har brudt med vores princip om ikke at prale, og indsatsen skaber meget stor interesse. F.eks. har vil oplevet, at man i Venezuela, der er en af verdens største olieproducenter, har vist interesse for at høre mere om, hvad vi gør på energi- og klimaområdet, siger Erik Hove Olsen.