EMNER

Krav til foreninger:

AALBORG:Med 508 foreninger i Aalborg Kommune skulle man tro, at der var svært at holde styr på, hvem der i grunden er berettiget til tilskud. Men reglerne er ganske klare, og selvom enkelte kan få mere ved at søge specielle puljer, skal alle følge de regler, som er nedskrevet i kommunens fritidspolitiske retningslinier. Og her er kravene som følger: Foreningen skal: 1) Have et formuleret formål med foreningsdannelse, som ligger inden for formålet med støtte til folkeoplysningen. (Blandt andet respekt for forskellige holdninger, udgangspunkt i aktivitet og fælleskab og styrkelse af nedkennernes evne og lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet). 2) Tilbyde frivilligt foreningsarbejde, der som udgangsounkt er åbent for alle, som tilslutter sig foreningens formål. 3) Have en bestyrelse. 4) Være demokratisk opbygget. 5) Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer. 6) Være hjemmehørende i Aalborg Kommune. 7) Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.