Krav til fyrværkeri strammes

Fyrværkerisagen fra Hjallerup får konsekvenser, idet Sikkerhedsstyrelsen, der har ansvaret for sikkerhed vedrørende fyrværkeri, fremover i sin vejledning vil indskærpe hensynet til miljøet i forbindelse med større affyringer.

De kæmpede til det sidste, men det lykkedes ikke Danmarks Naturfredningsforening Dronninglund at få sat en stopper for det gigantiske fyrværkeri i Hjallerup, hvor 55.000 raketter sendes til himmels. Men nu skærper Sikkerhedsstyrelsen hensynet til miljøet ved større affyringer. - Vi lærer selvfølgelig af det her, og vi vil se på, om vi som myndighed kan bidrage til, at man miljømæssigt kan gøre det mere hensynsmæssigt. Vi er i gang med en revision af lovgivningen og i den forbindelse vil vi se på, om vi kan forbedre vejledningen i forbindelse med de miljømæssige aspekter ved den her slags begivenheder, siger kontorchef i sikkerhedsteknisk afdeling i Sikkerhedsstyrelsen, Peter Raben Nebeling. Danmarks Naturfredningsforening havde sat sin lid til, at Brønderslev Kommune ville bremse fyrværkeriet med det argument, at der er tale om en miljøsag på grund af forurening med især ikke nedbrydelige tungmetaller fra de mange raketter. Men herfra lyder vurderingen, at kommunen ikke, ifølge miljølovgivningen, kan forhindre arrangementet. Danmarks Naturfredningsforening mener imidlertid ikke, at den kommunale tilladelse lever op til reglerne i loven, fordi der ikke er ikke foretaget en vurdering af miljøgenerne ved affyringen, og af hvordan generne kan minimeres. Derfor forsøgte Danmarks Naturfredningsforening efterfølgende at hente hjælp hos Sikkerhedsstyrelsen. Men forgæves. - Vi forholder os udelukkende til lovgrundlaget. Det er kommunerne, der er myndighed og dermed suverænt træffer beslutning, om der skal gives en tilladelse. Årsagen er, at det er kommunerne, der har det lokale sikkerhedsmæssige kendskab, siger Peter Raben Nebeling. Selv om det ikke er lykkedes naturfredningsforeningen at få bremset spredningen af de mange tungmetaller i forbindelse med affyringen, så glæder den lokale formand sig over, at Sikkerhedsstyrelsen nu vil skærpe ordlyden i sin vejledning. - Der er kommet fokus på problematikken, og folk er blevet opmærksomme på det, siger Lars Schönberg-Hemme, der havde forventet en masse uvenner på grund af foreningens kamp mod fyrværkeriet, men tværtimod har han fået mange skulderklap. I aften omkring midnat brændes 40 raketter af i sekundet i godt 20 minutter. Raketterne er stillet op på et areal, der svarer til to fodboldbaner. Affyringen, der er verdens største, kandiderer til en plads i Guiness Book of Records. Lars Schönberg-Hemme har imidlertid ingen planer om at tage på markedspladsen for at følge fyrværkeriet fra første parket.