Krav til kommune: Betal kontant

Flere dagligvarebutikker i Rebild vil fremover kræve kontant afregning.

Købmand Finn Ovesen forudser, at eksistensgrundlaget for rigtig mange mindre købmandsbutikker og brugser rundt om i landet vil være truet af de enkelte kommuners varepolitik.Foto: Peter Langkilde

Købmand Finn Ovesen forudser, at eksistensgrundlaget for rigtig mange mindre købmandsbutikker og brugser rundt om i landet vil være truet af de enkelte kommuners varepolitik.Foto: Peter Langkilde

Købmænd og brugsuddelere i Rebild Kommune står hen over sommeren og mindst to år frem til at miste 80 procent af deres varesalg til de mindre kommunale institutioner. Det er dog ikke noget, som flere af dem umiddelbart er indstillet på stiltiende at acceptere. De finder den nye kommunale indkøbspolitik med kun to udenbys storleverandører af varer som et slag i ansigtet og en direkte trussel mod både de små købmænd og brugser samt mindre landsbyers eksistens og overlevelse. Effektivt modtræk Allerede nu knap en uge efter den nedslående besked er de klar til et effektivt modtræk mod Rebild Kommune. - Med en sådan handlemåde fra kommunens side over for blandt andre mig som forretningsdrivende har jeg bestemt ikke længere at acceptere elektronisk fakturering af købmandsvarer til Rebild Kommune. Står den lokale børnehave eller skole og mangler nogle varer, må de kommunalt ansatte fremover udstyres med et dankort til kontant betaling hos mig, siger købmand Finn Ovesen, indehaver af Super Spar i både Haverslev og Nørager . Samme holdning har Spar-købmand Hanne Degn i Ravnkilde. - Den fremtidige mistede indtægt truer på ingen måde mit eksistensgrundlag. Alligevel vil jeg som modreaktion på politikernes mærkelige udbudspolitik fremover kræve kontant betaling, hvis en af de to institutioner i byen eksempelvis står og mangler tre liter frisk mælk eller koldskål på en varm sommerdag, erklærer Hanne Degn. I øjeblikket foregår al handel mellem kommunen og de handelsdrivende med elektronisk fakturering, hvilket ifølge Hanne Degn reelt giver Rebild Kommune en gratis kredit på omkring to måneder. - Og alligevel oplever jeg indimellem, at de sløser og forhaler betalingen og blot undskylder med ferie hos ansvarligt personale modsat os andre, der må bøde kontant for lignende overskridelser, tilføjer hun. Vareture i fare fremover I lighed med deres kollega i Bælum, Merko-købmand Sten Jensen, frygter både Finn Ovesen og Hanne Degn, at det mindskede varesalg kan bringe eksistensgrundlaget for deres nuværende daglige vareture i fare. - Her udøver vi også en social funktion især over for ældre borgere med forskellige mindre gratis praktiske hjælpeydelser. Men det er slut nu for mit vedkommende, fordi jeg på ingen måde fremover ønsker at tage arbejde fra de kommunale hjemmehjælpere og placerer fremover de ældres indkøb i det kommunale regi, lyder det med stærk ironi i stemmen fra købmand Finn Ovesen. Overvejer særtjeneste Hanne Degn overvejer også sin sociale særtjeneste over for adskillige ældre i Ravnkilde og omegn, fordi det rent personalemæssigt er en belastning set i forhold til det reelle ringe økonomiske udbytte. - Og når eksempelvis den integrerede institution Kløvermarken i Ravnkilde skal afvikle deres traditionelle sommerfest, er jeg ikke længere den, der leverer eksempelvis sodavand og tager de overskydende retur bagefter. Det vil jeg gerne se, hvordan Inco Danmark fremover vil håndtere, påpeger Hanne Degn.