EMNER

Krav til landbrug kom til debat

Landbrugets situation generelt og aktiviteterne lokalt var det centrale i den beretning, formand Jan Stistrup aflagde på årsmødet i lokaludvalget for Nordjysk Familielandbrug. Mødet blev forleden holdt i Døstrup Forsamlingshus.

Formanden lagde vægt på landbrugets miljøforhold, og at landbruget allerede har opfyldt de hidtidige vandmiljøplaner. Til gengæld forudså han store problemer omkring Grøn Vækst og vandmiljøplan III. Forholdene omkring udslip fra rensningsanlæg til Mariager Fjord blev livligt debatteret. Flere mødedeltagere pegede på det urimelige i at pålægge landbruget yderligere krav, så længe der kan lukkes urenset spildevand direkte i fjorden i forbindelse med regnskyl. Desuden blev det bemærket det uheldige i golfbaners store forbrug af planteværnsmidler, samtidig med at landbrugets forbrug er begrænset. Til bestyrelsen genvalgtes Jan Stistrup som formand, mens Erik Jensen, Nysum blev nyvalgt til næstformand som afløser for Villy Bruun. Desuden blev Henning Jepsen, Sdr. Onsild nyvalgt til lokaludvalget.