Krav umuliggør landbrugsdrift

De krav som amtet stiller for at beskytte grundvandet er så skrappe, at almindelig landbrugsdrift er umullig i de områder, der bliver udpeget som særlige vigtige for grundvandsbeskyttelsen. Det et landbrugsorganisationernes vurdering. I nitratfølsomme område, hvor sårbarheden er kortlagt, må der ikke være mere end 25 mg nitrat pr liter vand i grundvandsmagasinerne. I de ikke kortlagte områder må der højest udledes 50 mg nitrat pr. liter fra rodzonen, men også her er der overvejelser om en skærpelse af reglerne.