Boligøkonomi

Kravet er moderne lejligheder

BRØNDERSLEV:Lejeboliger er i hård konkurrence med ejerboliger. Det konstatrede formand for Boligforeningen Fredensbo, Børge Andersen, på generalforsamlingen onsdag aften. - Der er mange vedligeholdelsesopgaver, der skal gennemføres i nærmeste fremtid, hvilket vil være med til at gøre lejlighederne attraktive også for nye lejere. - Det er også en absolut nødvendighed, at vi forbedrer og udvikler vores boligtilbud, da der, også i Brønderslev, er stor konkurrence på boligmarkedet. På grund af lave renter og udviklingen af nye lånemuligheder, er ejerboligen blevet en mulighed for et stigende antal førstegangs-købere. - Etablering af mange nye andelsboliger i Brønderslev har også medvirket til, at mange af parcelhusejere, der før valgte en lejebolig, når huset skulle sælges, nu vælger en andelsbolig. Der bliver også opført et stigende antal private lejeboliger i bymidten, siger Børge Andersen. - Alle disse faktorer har medvirket til, at ventelisterne er blevet kortere. Der er dog stadig ventelister til alle vore afdelinger, og vi har ikke oplevet udlejningsproblemer. - Det er vigtigt, at vi ved at vedligeholde og forbedre vore lejligheder sikrer, at de lever op til de ønsker og krav, som også nye lejere stiller. Herved kan vi blive ved med at være et attraktivt alternativ for de borgere, der ønsker at bo i en almen bolig, og herved får en garanti for rimelige og forudseelige boligudgifter, også fremover. Uden at skulle bekymre sig om rentestigninger og udgifter til vedligehold, og hvad der ellers følger med det at eje bolig. - For at sikre vor konkurrenceevne, vil bestyrelsen have vedligeholdelse og forbedring, som et af de største fokusområder i arbejdet. Dog samtidig med det for øje, at huslejerne skal holdes på et stabilt niveau, som giver alle, der ønsker det, mulighed for at bo i en almen bolig., tilføjer formanden.