Kreativ butik drejer nøgle

Udvalg retter aktivering for ikke at være konkurrenceforvridende

Kreativ Værksted har fundet en alternativ produktion, en  teatergarderobe for børn. Det sker i samarbejde med Yvonne Hansen (tv), leder af børnehaven Ulvkær og Birgitte Daumiller, bibliotekar. Th.  Merete Westmark. Arkivoto Kurt Bering

Kreativ Værksted har fundet en alternativ produktion, en teatergarderobe for børn. Det sker i samarbejde med Yvonne Hansen (tv), leder af børnehaven Ulvkær og Birgitte Daumiller, bibliotekar. Th. Merete Westmark. Arkivoto Kurt Bering

HIRTSHALS:Butikken ved Kreativt Værksted i Dalsagercentret er på vej til at blive lukket helt ned, idet socialudvalget indstiller, at nøglen helt om til den aktivitet af hensyn til reglerne om konkurrenceforhold. - Det kreative værksted har været en succes, og der har været rigtig mange aktiverede, som har været igennem værkstedet, og noget af det, som de har fremstillet, er blevet solgt i butikken. Men skal vi tage markedsprisen, bliver produkterne så dyre, at de ikke kan sælges. Derfor vil vi lukke butikken, siger socialudvalgsformand Arne Jensen (UP). Det er reviderede regler om produktion og afsætning i særligt tilrettelagte projekter som det i Kreativt Værksted, der betyder, at der skal beregnes markedspris for tilsvarende produkt er produceret som almindeligt lønnet arbejde. - I praksis har butikken ikke længere nogen betydning, for værkstedet har i det sidste års tid omlagt deres produktion, tilføjer socialudvalgsformanden. Butikken blev oprettet før de nye regler omkring konkurrenceforvridning trådt i kraft for at give arbejdet i Kreativt Værksted en ekstra mening for de aktiverede. - Jeg har været her i 14 måneder, og det er meget lidt vi har solgt. Det er blevet for dyrt efter de nye regler. Der er solgt nogle få glasting og nogle boligtekstiler, oplyser holdleder Merete Westmark, Kreativ Værksted. En anden form for aktivering rammes også af reglerne om konkurrenceforvridning. Hidtil har Hirtshals tilbudt tvillingehjælp, hvis kommunen har haft egnede og motiverede personer i aktivering. Men efter at prisen nu skal beregnes efter, hvad et privat firma ville kræve, så ser socialudvalget ikke nogen ide i at fortsætte ordningen.