Kreativ inspiration til alle sanser

De udstillende børn har inviteret Dronning Margrethe til fernisering

Skolevæsen 20. september 2002 08:00

HOBROVEJEN: Gennem billedkunsten opøver børnene deres koncentration, og lige netop det - kan være et problem for de 12 elever fra heldagsklassen på Gl. Lindholm Skole, som fra 23. september til 5. oktober udstiller deres arbejder på Børnekunstmuseet. - Vores børn har fra starten hverken megen tro på sig selv eller for den sags skyld heller ikke på de voksne, forklarer Hanne Christiansen, der er en af lærerne for en gruppe fra specialklassen. - Derfor er det vigtigt at finde en vej ind til hver enkelt barns ressourcer, og det kræver en fast struktur, men også synlighed og troværdighed fra de voksnes side. Der skal ikke mange uvante situationer til, før de skrøbelige børns verden vælter. Det bliver der naturligvis taget højde for, og Hanne Christiansen arbejder samtidig med billedkunsten integreret i alle fag. Udgangspunktet for den aktuelle udstilling er blandt andet Cobra-kunsten. Børnene har været på Nordjyllands Kunstmuseum og studeret de spændende Cobra-maleres farverige og fantasifulde værker, hvorefter de har levet sig ind i det herlige univers. Dronningerunde Med på udstillingen er også en serie selvportrætter samt tekster og illustrationer, dukker og landskaber inspireret af Ole Lund Kirkegaards og Astrid Lindgrens bøger. - Børnene tegner, iagttager og lytter. De bruger faktisk alle deres sanser i den måde, vi arbejder på, forklarer Hanne Christiansen, der kan se tilbage på nogle spændende forløb med ro og fordybelse. - Det er blevet til meget livfulde billeder fra børn, der ellers ikke har det store selvværd. Faktisk har de selv været så glade for deres resultater, at de har skrevet til Dronning Margrethe for at invitere hende til udstillingens fernisering. Gruppelæreren vurderer, at en af de vigtige ting ved udstillingen også er at vise, hvor mange gode ting, der er i de børn, som ikke har kunnet tilpasse sig det gængse skolesystem. - Jeg har selv oplevet, hvordan en knægt kan forandre sig fra at udtrykke sig agressivt - også i sine billeder - til at blive en glad dreng, hvor han i billedsproget ikke mere har behov for at referere blod og vold. Det var kattens I heldagsskolen anvendes billeddokumentation både i forbindelse med arbejdsprocessen og det færdige produkt. - Det betyder, at vi med vores digitale kamera kan følge et forløb. På den måde kan børnene også selv lære at vurdere, hvor de måske har "ødelagt" et billede ved at brodere for meget videre på det, forklarer Hanne Christiansen, der i så tilfælde atter kan hjælpe barnet på rette vej. Børnene får også altid mulighed for at kæde forskellige sanseoplevelser sammen, som for eksempel i udstillingens kattebilleder. Her besøgte de først Kattens Værn, hvor der blev set, kælet, rørt og fotograferet - en oplevelse, der senere blev fortolket med pensel og farver til hver enkelts helt eget katteudtryk. - Kulturens billeder er også vigtige i forhold til børnenes æstetiske dannelse og som et supplement til deres sprog, forklarer læreren, der som tillægsgevinst nævner den arbejdsdiciplin, der indgår - og som børnene er gode til at overføre til andre læreprocesser. En ekstra dimension Børnenes billedudtryk bruges også som et slags genfortællende element i undervisningen både når det handler om den nordiske mytologi, men også i kristendomsundervisningen. På den måde kobles billedverdenen både med det læste og det skrevne sprog. - Ind imellem appellerer aktiviteterne også til børnenes kropssprog og bevidstheden om deres krop, som for eksempel, når vi arbejder med selvportrætter eller med den rumlige dimension, forklarer Hanne Christiansen, der samtidig understreger vigtigheden af at man brænder for de børn. Ikke mindst for børnene og deres selvværd er udstillingen væsentlig. De har haft et spændende og lærerigt forløb, som der har været udtrykt begejstring for. Samtidig er de for eksempel stolte af, at borgmesteren har givet tilsagn om at åbne udstillingen lørdag 21. september klokken 11. Efterfølgende har alle interesserede mulighed for at se udstillingen på hverdage mellem klokken 10-15.30 og lørdag 10-13. Fra 21. september til 26. oktober udstiller de samme børn også på Biblioteket Skipperen. Her gælder det billeder med bibelske motiver.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...