Kreative unge udstiller

SKAGEN:Februar måneds udstilling i forhallen på rådhuset i Skagen skyldes de dygtige elever på Skagen Produktionsskole - Den Lokale Erhvervsskole. Skolen producerer en række flotte effekter til salg, og man er hele tiden på udkig efter nye idéer til at få afsat de mange flotte håndarbejder. Derfor er udstillingen på rådhuset en kærkommen anledning til at vise byen, hvad der produceres på skolen på Skarpæsvej. De kreative værksteder og træværkstedet udstiller mange flotte effekter. Det er fra det kreative værksted blandt andet keramik med påskrevne digte, farverige collager, krammedyr og meget andet. Træværkstedets bidrag til udstillingen er blandt andet modeller af hele legepladser, som produktionsskolen laver til Ankermedets Skole. De store stykker træ til den færdige legeplads ér ankommet og ligger og venter på at blive samlet og rejst ved skolen. Men at lave en rigtig stor legeplads kræver i sagens natur nøje planlægning, tegninger og dertil arbejdsmodeller af det færdige resultat. Besøgende i rådhusets forhal vil i hele februar i meget små modeller kunne se, hvordan de rigtig store legepladser kommer til at se ud, når børnene klatrer og svinger sig i frikvartererne.Produktionsskolen er et tilbud til unge, der endnu ikke kommet i gang med en uddannelse efter Folkeskolen, eller er gået i stå i den ungdomsuddannelse der først blev valgt. - Har du svært ved at vælge, hvad du vil, eller er det bare umuligt at finde et job, så kan Den Lokale Erhvervsskole - Skagen Produktionsskole måske hjælpe dig. Du kan begynde på produktionsskolen, når du har behov for blot at komme, fortæller lederen Michael Vinther Nielsen. Den Lokale Erhvervsskole står klar med en anden form for undervisning end den kendte fra folkeskolen. På skolen på Skarpæsvej kan den unge prøve sig selv af på mange forskellige fagområder med reelle opgaver, der skal bruges til noget. På håndværkerområdet hjælper den unge til med at udføre produktionsopgaver med værktøj i hånden. På Net- værkstedet laves der hjemmesider, der rent faktisk ligger på nettet og bruges af mange. På det Kreative værksted laves keramik og glasting, som sælges i butikker i Skagen og andre steder som for eksempel rådhusets forhal. Udgangspunktet er det praktiske og nyttige arbejde i værkstederne. Vejen til bøgerne gøres synlig, fordi der bliver en praktisk begrundelse for at søge viden. At arbejde i værkstederne skal resultere i noget, der kan bruges og sælges - om det er en legeplads, en keramikskål, eller det er en hjemmeside. Derfor skal kvaliteten være i top, og derfor får eleven også undervisning på værkstedet af en faglærer, der kender sit område ud og ind. Så vidt muligt skabes der sammenhæng mellem det praktiske arbejde på tværs af værkstederne og de boglige fag. Den Lokale Erhvervsskole tilbyder undervisning i engelsk, matematik, servicefag og økonomi. Det er frivilligt at deltage i undervisningen i disse fag. En tredjedel af tiden på skolen kan bruges til for eksempel prøveforberedende 9. og 10. klasse, HF-fag eller VFU. Dette gøres blandt andet ved at samarbejde med VUC - voksenuddannelsen. Korte praktikophold i private og offentlige virksomheder uden for produktionsskolen er også en mulighed.