Kreativitet gav penge

EMNER 12. december 2004 05:00

6,3 millioner kroner. Det er den pris, Brovst Kommune venter at måtte betale for at få rømmet de gamle bygninger i "den sorte firkant", så arealet i stedet kan blive forvandlet til Vadestedet, et nyt bolig- og forretningskvarter bygget op omkring store vandbassiner med kanaler, vandfald og springvand. De fleste af pengene skal bruges til bygningserstatninger og genhusning af de familier, der skal finde nye steder at bo, når deres forretningsejendomme, huse og lejligheder bliver revet ned i begyndelsen af det nye år. Ved en kreativ indsats er det lykkedes at skaffe 2,1 mio. kr. i byfornyelsestilskud fra andre kommuner, som ikke har haft brug for pengene. - Vi har undersøgt, hvilke kommuner der ikke har haft brug for byfornyelsestilskud i 2003 og 2004, og det er så lykkedes os at få overført deres midler til vort projekt, siger kommunaldirektør Carl Stefan Bauditz. I 2003 har vi fået 1,4 mio. kr., som ellers var beregnet til Aabybro, Sejlflod, Sindal og Læsø kommuner, og i 2004 har vi sikret os 700.000 kr., som var afsat til Aabybro, Fjerritslev og Læsø. Pengene kommer fra Socialministeriets byfornyelsespulje.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...