Kreativitet gør livet værd at leve

Nogle interesserer sig overhovedet ikke hverken for kunst eller for mennesker og slet ikke for mennesket bag en eventuel kunstudfoldelse.

Men jeg tror, at kunstnere ofte er meget følsomme personer, der ikke kan leve uden at udtrykke sig gennem deres kreativitet; de har måske et behov for at udtrykke det, de ellers ikke kan få frem på anden vis, og får sikkert tilfredsstillelse ved at skabe noget, der er helt deres eget, og som også kansige andre noget. Kunst kan henrykke, forarge og irritere og provokere og få én til at gyse og glædes, græde af glæde, blive trist, akkurat ligesom andre mennesker kan. Den kunst, der gør noget ved én, f.eks. de gode malerier, skøn klassisk musik eller lødig pop, virker ofte lige så opløftende på humøret som gode, positive mennesker gør, har jeg konstateret. Mange sindslidelse udtrykker sig tit og ofte ad kunstnerisk vej: maler, fotograferer smukke foto, set fra en speciel vinkel, laver kønne blomsterdekorationer, spiller på et instrument eller skriver digte og fortællinger af almenmenneskelig karakter, alt sammen for at få noget ud af kroppen af det svære og det glade, de rummer indeni sig til overflod. Nogle befrier sig fra det groteske i sig selv gennem kreativitet. Kreativitet kan forløse, og derfor er den for mange sindslidende og for mange andre små eller store udøvende kunstnere, en slags selvterapi, der giver tilfredsstillelse, både under skaberprocessen og efter færdigendt arbejde. Kreativitet kan vist godt ofte kaldes en overlevelsesteknik. Når der findes kunst, som man aldrig bliver "færdig" med, må kunstneren siges at have gjort et godt stykke arbejde af almenmenneskelig værdi. Jævnfør H.C. Andersen, hvis eventyr stadig er højaktuelle og stadig siger folk i alle aldre lige så meget som dengang han skrev dem i 1800-tallet. Kunst og venlige, næstekærlige mennesker er med til at gøre livet værd at leve - og får os til for en stund at glemme livets fortrædeligheder og bare hengive os til nuet og nyde det, synes jeg. Den opfattelse tror jeg, at mange deler.