Aalborg

Kreativt?

MOTORVEJ:Ikke mærkeligt, at der i Aalborgs befolkning er en udbredt modstand mod den foreslåede vestlige linjeføring af motorvej. Nu ved jeg godt, at disse politikere ikke gør det for at blive genvalgt, men af hjertet tror, at det er det rigtige at gøre. Jeg forstår blot ikke, at de tør påtage sig det ansvar. Der er jo andre løsninger på trafikproblemerne ved Aalborg end at ødelægge store natur- og rekreative værdier. Tænk kreativt og fremadrettet. Naturen, stilheden, den rene luft, menneskers trivsel er alt sammen uerstattelige værdier i al fremtid.