EMNER

KrF sætter fokus på børnenes tarv

FJERRITSLEV:Kristelig Folkeparti i Fjerritslev har holdt sin årlige generalforsamling, hvor knap en tredjedel af medlemmerne mødte frem. Formanden Svend Kristensen glædede sig i sin beretning over, at et partimedlem - Søren Grøn, der er valgt på Lokallisten for Hjortdal Sogn - er kommet ind i kommunalbestyrelsen, og at der er en god kontakt mellem Søren Grøn og partiforeningens bestyrelse. Han omtalte, at det nordjyske folketingsmedlem Ole M. Nielsen har måttet forlade tinget og er blevet erstattet med Mogens Nørgaard Pedersen, der er fra Aabybro. Kasserer Poula Jensen fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Poula Jensen, Poul Nielsen og Svend Kristensen blev genvalgt til bestyrelsen. Efter generalforsamlingen fortalte Søren Grøn om sit arbejde i kommunalbestyrelsen. Som medlem af børne- og kulturudvalget er han især optaget af de mange børn, som har særlige behov. I Fjerritslev Kommune får 16 pct. af alle børn en eller anden form for støtte. Søren Grøn sagde blandt andet, at det er vigtigt, at disse børn får optimale vilkår, samtidig med, at der er fokus på de stigende udgifter på området. Stigningen er et problem over hele landet. - Der bør også i højere grad end nu fokuseres på mulighederne i den rummelige folkeskole, sagde han. Efter Søren Grøns indlæg talte folketingskandidat Annette Uggerhøj om den aktuelle politik. Hun omtalte blandt andet Kristeligt Folkepartis seneste lovforslag til støtte for de samværsklemte børn. - Gennem de senere år er politikerne blevet opmærksomme på de mange skilsmissebørn, der mistrives med de gældende samværsregler. Som tingene er, fokuserer lovgivningen på forældrenes rettigheder og tager kun i begrænset omfang hensyn til børnenes tarv og børnenes egne ønsker, sagde hun. - Kristelig Folkeparti ønsker, at børnenes tarv skal være vigtigere end forældrenes behov, og der skal i højere grad lyttes til børnenes egne ønsker, sagde Anette Uggerhøj.