Storvorde

Kridtgraven

Kridtgraven er på cirka 150 hektar. Det svarer til cirka 300 fodboldbaner. Kridtet findes helt ned i 340 meters dybde og er skabt for mere end 70 millioner år siden. Aalborg Portland startede produktionen for over 100 år siden, og det bløde skrivekridt i den nordjyske undergrund er særlig velegnet til cementproduktion. Det er meget rent, har en svag hærdning og stor porøsitet. Derfor blev Portlands fabrik placeret i Rørdal. Kridtet bliver skrællet af både over jord og under vand. Materialerne kører på transportbånd til et anlæg, hvor det blandes op med vand. I alt er der 6-7 kilometer transportbånd. Der er kridt nok i kalkbruddet til de næste 40 års produktion. Selv om der er meget mere kridt i undergrunden, kan det ikke udgraves. Ellers vil saltholdigt vand fra Limfjorden trænge ind og nedbryde maskinerne. Aalborg Portland har fremtidssikret sin produktion, selv om Rørdal-kridtgraven slipper op. Der er sikret arealer i Storvorde-området, hvor råstofindvindingen kan fortsætte. Hvordan kridtet transporteres til fabrikken i Rørdal er dog ikke afklaret.