Kridthuset flyttes bare

SKOLELUKNING:Svar til Peder Larsen, medlem af byrådet for SF. Jeg har i dag tirsdag læst dit læserbrev i NORDJYSKE vedrørende Kridthuset på Dania. Du siger, at vi skal bevare succesen, og det er præcis det, vi gør. Intet lukkes, men flyttes fra lejede lokaler på Dania, til tomme og velegnede lokaler på Assens Skole, som indtil sommerferien blev brugt til specialskolebørn. Der har siden foråret været nedsat en arbejdsgruppe, som skulle belyse øget inklusion i vort skolesystem. Denne gruppe anbefaler, at AKT-børnene flyttes til en skole med "normalklasser", idet netop disse børn har brug for at spejle sig blandt dem, som de efter et til to år i specialklassen igen skal være en del af. Du spørger også, hvor PPR er i denne sag. Ja, du burde om nogen vide, at de er repræsenteret i ovennævnte gruppe, som vi blev informeret om på sidste møde i børn- og familieudvalget. På selv samme møde (se evt. referat på kommunens hjemmeside) bad du om en ekstern psykologanalyse, da du ikke havde tillid til vore egne fra skolefagenheden og PPR, så du må da vide, hvor de er i denne sag! Det er rigtigt, at det ikke er økonomi, der driver værket i flytningen, men i højere grad det faglige, men jeg synes godt nok, det er flot, at du skriver, at en besparelse på huslejen på 292.000 kroner pr. år fremover ikke har nævneværdig betydning, idet jeg meget let kan finde adskillige andre steder, hvor et sådant beløb ville lune gevaldigt.