Fodbold

Kridtsag på minister-bord

Enhedslistens Per Clausen mener, det er urimeligt, at kommunerne kan tørre ansvaret for at kridte fodboldbanerne af på idrætsforeningerne.

Derfor har han nu stillet spørgsmål til undervisningsministeren: "Vil ministeren tage initiativ til de nødvendige ændringer af lovgivning m.v., sådan at det klargøres, at kommunerne har pligt til at sørge for, at fodboldbaner m.v. kridtes, sådan at disse baner står til rådighed for idrætsforeningerne i brugbar stand". Per Clasusen siger, at begrundelsen for spørgsmålet er, at Statsforvaltningen Nordjylland netop har udtalt, at kommunerne ikke er forpligtet til at stå for opkridtning, selv om Undervisningsmnisteriet tidligere på året har udtalt, at det SKAL kommunerne. Statsforvaltningens begrundelse for at gå imod undervisningsministeriets udtalelse, er, at lovgivningen er for upræcis. Derfor vil Per Clasuene have reglerne præciseret.