Arbejdspladser

Krifa: 3F's sammenligning misvisende

Kurt Bech, overenskomstchef i den kristelige fagforening, Krifa, bestrider den sammenligning af overenskomster, som formand for transportgruppen i 3F Aalborg, Arne Nielsen, har opstillet.

Erik Nielsen, afdelingschef for Krifa Aalborg: 3F og Krifa har i virkeligheden fælles mål. Lad os tale sammen. Foto: Grethe Dahl

Erik Nielsen, afdelingschef for Krifa Aalborg: 3F og Krifa har i virkeligheden fælles mål. Lad os tale sammen. Foto: Grethe Dahl

- Det er en teoretisk sammenligning. Man finder ikke mange arbejdspladser, hvor folk alene får minimumslønnen. Ude i virkeligheden er der generelt ikke den forskel på lønnen, men 3Fs og Krifas overenskomster er skruet forskelligt sammen. Det er rigtigt, at vi på transportområdet arbejder med, at der kan lokalt kan aftales en ugentlig arbejdstid på op til 45 timer, men langt det mest udbredte er 37 timer. På transportområdet er den klare forskel, at vi kræver løn for hele den tid, vore folk skal stå til rådighed, mens man på 3Fs overenskomster på området kun får løn for de faktiske arbejdstimer, selvom de er spredt over måske 12-14 timer på et døgn, siger han. Krifa arbejder - modsat 3F - ikke med en række specifikke tillæg - anciennitetstillæg, funktionstillæg m.v. i selve overenskomsten. Fleksibilitet er vigtig - Vores udgangspunkt er en mindsteløn samt krav om personlig løndel, som aftales lokalt, enten kollektivt på arbejdspladsen eller individuelt. Det er det element, som bringer bringer lønnen for vore medlemmer helt på linje med 3F-lønninger på tilsvarende områder. Men vi lægger vægt på en stor grad af fleksibilitet og lille grad af detailstyring, siger han. Der er dog sat grænser for fleksibiliteten. Trafikstyrelsen har meddelt, at man ikke accepterer ansættelsesforhold på provisionsløn i persontransportbranchen. Det var blandt andet stridspunktet i sagen om vognmand Jørn Færch i Aalborg. - Det er korrekt, erkender Kurt Bech. Men til gengæld kræver vi løn for vore medlemmer for al den tid, de står til rådighed i løbet af et døgn, uanset om de kører eller ikke. Han oplyser, at den anden nordjyske vognmand, som 3F gennem lang tid har forsøgt at få overenskomst med, Nordbus, har meldt sig i Kristelig Arbejdsgiverforening og dermed er omfattet af en overenskomst med Krifa. - Den forventer vi naturligvis bliver overholdt, tilføjer han. - Angrebet fra den nordjyske 3F-formand overrasker ikke: - Jeg tror ikke det handler om lønnen, men om noget mere ideologisk: 3F ønsker simpelthen ikke, at Krifa er til stede på jorden. Han er dog enig med 3F-formanden i, at transportbranchen er en svær branche for en fagforening at agere i. Der er relativt flere brådne kar end i de fleste andre brancher, og specielt på godstansportområdet står Krifa og 3F med en fælles udfordring: at holde arbejdspladserne i Danmark. Afdelingschef for Krifa i Aalborg, Erik Nielsen, er heller ikke overasket over angrebet fra 3F-formanden. Krifa-leder: Vi har fælles mål - Og det er ærgerligt, at det er sådan. Så længe 40 procent af de danske arbejdsplader ikke er dækket af overenskomst, burde vi skamme os over, at gå efter hinanden, fremfor at koncentrere kræfterne om at få dækket de mange tusinde lønmodtagere uden overenskomst. Vi har i virkeligheden fælles mål, og burde samarbejde i stedet at bekæmpe hinanden. Der er plads til både 3F og Krifa, for konkurrence er godt. Det højner kvaliteten og holder priserne i ro. Men den dialog, Erik Nielsen efterlyser, er ikke eksisterende i dag, erkender han.