Krig på køkkenknive

Firmaet Rosendahl anmelder nordjysk godsejer for at krænke dets rettigheder

AALBORG:Der er krig på kniven mellem den nordjyske godsejer Gorm Lokdam og firmaet Rosendahl A/S, der sælger kunstindustrielle produkter med en høj kvalitet. Firmaet mener, at godsejeren snylter på deres kendte køkkenknivsserie Global og har anmeldt godsejeren til politiet. Stridens kerne er tre ton køkkenknive, som lige nu befinder sig i en lagerhal hos shippingfirmaet Blue Water Shipping i Lystrup ved Århus. Containeren er proppet med knive, der til forveksling ligner Global-køkkenknive. Blot står der ikke noget navn på dem, men af udseende ligner de på en prik Global-knive og har blandt andet den karakteristiske mørkprikkede ornamentering på skæfterne. Fremstillet i Kina Knivene er fremstillet i Kina og er pakket ind i en sort taske, der også ligner den taske, som Global-serien anvender. På tasken er der dog ingen japanske skrifttegn, men med sirlige bogstaver står der "Royal Classic". Samme navn som det handelsfirma Gorm Lokdam driver, og hvorigennem han blandt andet forhandler vin, glas og madvarer. Desuden ejer han flere bygninger, der benyttes til hotel- og restaurationsvirksomhed - i Nordjylland blandt andet på Kokkedal Slot ved Brovst og Store Restrup Herregård ved Nibe. Lokdam har protesteret imod, at politiet får lov til at beholde hans varelager af knive, og han hævder også, at der reelt er en forskel, selv om den ikke først og fremmest er synlig med det blotte øje. Han mener, at forskellen først og fremmest består i, at hans knive ligger anderledes i hånden og henviser i øvrigt til, at der findes mange andre knivserier i rustfrit stål på det danske marked, der ligner Global-serien. Til støtte for det argument har hans advokat samlet en stak brochurer i Magasin i Århus med knive, der også ligner Global. Det indgår i rettens materiale, som danner grundlag for den kendelse, der afsiges på mandag. Gorm Lokdam mener, at beslaglæggelsen skader hans forretning, og i gårsdagens retsmøde forklarede han, at knivene allerede har været vist på en messe i Stockholm, og at der er lavet forhåndsaftaler med kunder. Gået på klingen, præciserede Lokdam dog, at aftalerne indtil videre kun omfatter én procent af varelageret. Omvendt vil Rosendahl A/S med næb og klør kæmpe for, at knivene ikke kommer ud i fri handel. Ifølge advokat Christian Bardenfleth er der nemlig tale om en grov efterligning, og bliver varelageret af de kinesiske knive først frigivet, er fanden løs. - Så er skaden sket, og Global-seriens unikke design er dermed krænket. Forbrugerne kan jo ikke se forskel, lyder det fra advokaten, der kan nævne mange andre lignende sager, hvor Global-seriens design er blevet kompromitteret. Oftest forsøger firmaet at indgå forlig, men det er ikke lykkedes i striden med den nordjyske godsejer. Rosendahl A/S oplever blandt andet andet, at efterligninger bliver solgt via internetauktioner og på kræmmermarkeder. Stigende problem Men striden mellem Gorm Lokdam og Rosendahl A/S er langt fra den eneste af sin art. Hos ToldSkat bekræfter man, at kopiprodukter og varer, der ligner mærkevarer på en prik, udgør et stigende problem på det danske marked. - Vi har sager hver dag, der handler om krænkelse af firmaers rettigheder, og der sidder nogen og scorer en fed fortjeneste på en mærkevare, som andre har udviklet. OECD anser problemet for at være stærkt stigende, og en skønsmæssig beregning siger, at kopiprodukter snart udgør 10 procent af verdenshandlen. Det svarer til en handel på op imod 14 milliarder kroner i Danmark, siger jurist Jørli Bak Hansen fra ToldSkat. I Danmark går ToldSkat og firmaerne efter at få stoppet de importører, der henter kopivarer i udlandet. Men i andre europæiske lande er der snak om også at gå efter de forbrugere, der køber de ulovlige varer. - At købe kopivarer kan jo sammenlignes med hæleri, og jeg tvivler på, at man kan være i god tro, hvis man har købt et par Gucci-briller til 50 kroner, lyder der det fra ToldSkats ekspert på området.