Krigsskib forstyrrede nordjyske mobiltelefoner

Dansk krigsskib forstyrrede mobiltelefon-nettet i Frederikshavn. Derfor har IT- og Telestyrelsen meldt Forsvaret til politiet.

Krigsskibet Absalon er tilbage i Natos operation mod pirater ved Afrikas Horn. Arkivfoto

Krigsskibet Absalon er tilbage i Natos operation mod pirater ved Afrikas Horn. Arkivfoto

Har du oplevet, at din mobiltelefon pludselig blev afbrudt - eller slet ikke virkede - når du opholdt dig i Frederikshavn? Forklaringen kan være, at et af Søværnets krigsskibe "jammede" mobiltelefon-frekvenserne, altså reelt virkede som støjsender. Og dermed har forhindret civiles brug af mobiltelefoner. Systematisk brud på radioregler Ifølge IT-magasinet ComOn mener IT- og Telestyrelsen, at Forsvaret systematisk har forbrudt sig mod den danske radiolovgivning, fordi skibe fra Søværnet har "forurenet" de danske mobilfrekvenser. Derfor er Forsvaret nu meldt til politiet. Forsvaret ønsker, at personalet på krigsskibene skal have mulighed for at ringe til kolleger og familier. Metallet på krigsskibene dæmper dog mobilsignalerne kraftigt, og derfor har der siden 2008 været installeret såkaldte repeatere ombord på danske krigsskibe. Det er i realiteten små mobil-basestationer, der benytter de samme frekvenser som mobilselskabernes base-stationer på land. Forstyrrede Telenor-kunder I mindst et tilfælde har sådan en repeater på et krigsskib forstyrret Telenors mobilnet i Frederikshavn. Radioforstyrrelserne var så kraftige, at mobilkunder på havneområdet ikke kunne telefonere. Forsvarets Materieltjeneste bekræfter i en mail til ComOn, at man har forstyrret civil mobiltelefoni: "Fejlen i vort anlæg var, at det altid sendte med fuld styrke, som blev opdaget ved at skibet var på værft, hvor der var en mobilantennemast ganske tæt på skibet. Resultatet blev, at den pågældende mobilantennemast ikke kunne modtage opkald fra andre mobiltelefoner." Fejlen skulle nu være rettet, så man igen kan mobiltelefonere på havneområdet i Frederikshavn. Forventer at få tilladelse Ifølge den danske radiolovgivning er private mobiltelefonrepeatere som udgangspunkt ulovlige i Danmark, og de må heller ikke bruges i dansk farvand. Det vil sige, at Søværnets krigsskibe skal befinde sig 12 sømil fra land, ca. 20 km ude, før de må tænde for mobilrepeaterne. Forsvaret forventer dog, at man vil få lov til at bruge udstyret i dansk farvand: "Vi forventer, at mobiltelefonselskaberne giver os tilladelse til at bruge anlæggene, som bruges i alle landene omkring os. Vi hjælper dem med at generere trafik i deres net," skriver Forsvarets Materieltjeneste til ComOn.