Krigsskibe skal til Frederikshavn

Bjarne Laustsen er kun delvis tilfreds med ministerens svar

FREDERIKSHAVN:Der skulle nu ingen tvivl være om, at de største skibe i Søværnets historie skal ligge i Frederikshavn. I sidste uge bad det lokale folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) forsvarsminister Svend Aage Jensby (V) "slå fast med syvtommersøm", at Søværnets to nye kommandostøtteskibe skal placeres i Frederikshavn. - Det er på det nuværende grundlag fortsat planen, at de kommende to fleksible støtteskibe skal baseres på Flådestation Frederikshavn, lyder det blandt andet i det skriftlige svar fra forsvarsministeren. - Jeg er delvis tilfreds. Det er godt, han bekræfter, at skibene skal være hjemmehørende i Frederikshavn, siger Bjarne Laustsen. Den kun delvise tilfredshed bunder i selve baggrunden for, at Bjarne Laustsen overhovedet stillede spørgsmålet til ministeren: Udbyggelsen af Flådestation Korsør. Bjarne Laustsen undrer sig over planerne om, at den sjællandske flådestation skal erhverve mere kajplads, sålænge der er rigeligt i Frederikshavn. I svaret skriver forsvarsministeren, "at hverken Flådestation Korsør eller Flådestation Frederikshavn har rigelig med kajplads, når søværnets nuværende sammensætning tages i betragtning, herunder de kommende to fleksible støtteskibe. - Jeg synes, svaret er lidt tvetydigt, fordi han taler om en opgradering. Så nu ønsker jeg i et nyt spørgsmål at få fastslået, om der er tale om opgradering af eksisterende arealer, eller det drejer sig om køb af Vognmandsruten, som der tidligere har været tale om. Det mener jeg nemlig ikke, forsvaret bør bruge penge på, siger Bjarne Laustsen.