Kriminaliteten falder - bortset fra volden

KØBENHAVN:Der begås mere vold, mens kriminaliteten i øvrigt falder. Antallet af anmeldte voldsforbrydelser begået af mindreårige er mere end fordoblet siden år 2000. Antallet af de anmeldte straffelovsovertrædelser har over de seneste 10 år været faldende. Men antallet af anmeldte voldsforbrydelser er fortsat i stigning. Den tendens fortsatte 2004 til 2005. Sidste år var der 18.000 anmeldte voldsforbrydelser mod 13.400 i 1995, oplyser Danmarks Statistik i publikationen Kriminalitet 2005. Den indeholder i år et nyt afsnit om kriminalitet begået af børn under den kriminelle lavalder. Det fremgår, at der sidste år blev anmeldt 4062 forbrydelser begået af børn under 15 år, hvilket udgjorde 0,8 pct. af det samlede antal anmeldelser. Tre ud af fire anmeldelser vedrørte drenge i alderen 10-14 år. Tre fjerdedele af anmeldelserne af mindreårige drejede sig om ejendomsforbrydelser som butikstyveri, indbrud og lignende. 517 anmeldelser – ca. en ottendedel - drejede sig om voldsforbrydelser. Dermed bidrager de mindreårige til den stigende vold./ritzau/