Boligselskaber

Kriminelle børn kostede boligen

ÅRHUS:Det kan koste boligen at have kriminelle børn, og boligselskaberne håber, at principdommen i Vestre Landsret i går mod to familier i Gellerup i Brabrand får en præventiv effekt. Familierne skal senest til nytår fraflytte deres lejligheder, fordi to store drenge i familierne er dømt for talrige røverier og anden kriminalitet begået mod andre lejere i boligområdet. De udsmidte familier vil formentlig inden 14 dage søge om lov til at få indbragt afgørelsen for Højesteret. Boligselskaberne regner ikke med, at dommen bliver startskud til flere lignende sager. Socialrådmand i Århus, Gert Bjerregaard (V), siger, at han er meget tilfreds med dommens klare signal: - Det er trist for de berørte familier, men vi vil ikke acceptere den adfærd, drengene har stået for i området. Det skal have konsekvenser, når man ikke kan holde sig inden for loven, siger han. Han tror dog på, at det bliver muligt for de udsmidte familier at få en ny bolig gennem den sociale boliganvisning i en anden boligforening. - Vi håber, at familierne har tænkt på det udfald, retssagen nu har fået, og at de har set alvoren og lært af problemerne, siger Gert Bjerregaard. Kommunen skal genhuse Som allersidste løsning har kommunen mulighed for at genhuse familierne i boliger, som Århus Kommuner ejer. Den ene af sagerne drejer sig om en enlig mor til syv børn. Hun blev i april i Boligretten dømt til udsmidning fra sin lejlighed, men ankede afgørelsen - og altså forgæves. Allerede 1. september 2004 opsagde Brabrand Boligforening lejemålet for de to familier, men de protesterede til fogedretten, der afviste at behandle sagerne. Siden blev opsigelserne indbragt for boligretten i Århus. I det ene tilfælde fik familien ret, i det andet fik boligforeningen ret. Nu har landsretten afgjort, at boligforeningen i begge tilfælde var berettiget til at opsige lejemålene. Landsretten mener, at kriminaliteten har været af en sådan grovhed og begået så tæt på lejernes bolig og over for andre beboere i afdelingen, tæt på boligblokkene og stisystemer, at betingelserne for ophævelse af lejemålet var opfyldt. Direktør Torben Over-gaard fra boligforeningen er glad for dommen, men siger, at det er beklageligt, at de lovlydige borgere har måttet vente mere end to år på afgørelsen. - De klare domme må få til følge, at eventuelle tilsvarende sager i fremtiden vil kunne behandles direkte i Fogedretten med den konsekvens, at sådanne fraflytningssager kan sluttes inden for få måneder, siger Torben Overgaard. Det er tre år siden, Brabrand Boligforening startede den hårde linje mod familier med kriminelle børn. I breve til lejerne blev de advaret om, at de kunne få deres lejemål opsagt med henvisning til de kriminelle handlinger begået i området. Boligselskabernes Landsforening er også tilfreds med dommen. - Den kommer på en tragisk og dybt beklagelig baggrund, men hvor hensynet til de øvrige beboere har vejet tungest, siger direktør Gert Nielsen./ritzau/