Tyverier

Kriminelle havde et travlt år

Antallet af indbrud, tyverier og røverier eksploderede i 2002

LØGSTØR:De kriminelle i politikredsen lå ikke på den lade side sidste år. Antallet af straffelovsovertrædelser steg med 13,7 procent fra 3.900 i 2001 til 4.436 i 2002. Det fremgår af Virksomhedsberetning 2002, som Løgstør Politikreds netop har offentliggjort. Især indbrudstyverierne fylder godt i statistikkerne. Antallet af indbrud steg med ikke færre end 430 fra 1.155 i 2001 til 1.585 i 2002. Det svarer til en stigning på 37,2 procent. I dette tal indgår en stigning på 70,7 procent i indbrud i beboelse, 29,6 procent i erhverv og 30,7 procent i fritidshuse. Også antallet af røverier er røget drastisk i vejret i 2002: fra fem i 2001 til 11 i 2002. Det er en stigning på hele 120 procent Når det gælder tyverier, kan politiet også på det område med beklagelse notere større aktivitet. Hvor der i 2001 var 1.333 tyverier, var tallet i 2002 1.415, en stigning på 82. Uopklaret Det var især i den sidste del af året, at de kriminelle havde ualmindelig travlt, primært i sommerhusområderne, hvor indbrudstallet eksploderede. Det var netop i samme tidsrum, som politikredsen havde afgivet adskillige folk til topmødet i København i forbindelse med EU-formandsskabet. Som det hedder i virksomhedsberetningen, må det "via en ret massiv mediefokusering på mandskabsafgivelserne efterhånden have stået alle, herunder også de kriminelle elementer klart, at de politimæssige ressourcer mod årets slutning var strakt til det yderste." - Vi havde ikke noget personale at sætte ind, da det virkelig gjaldt, siger Jørgen Birger Jensen, souschef i kriminalpolitiet. Både manglen på det sædvanlige mandskab og omfattende efterforskning af drabet på en jugoslav og i de 11 røverisager bidrog til, at opklaringsprocenten i 2002 faldt til 14 procent mod 18 procent på landsplan. - Vi har haft et stort arbejde i de langvarige røverisager. Især røveriet i Ranum, hvor tre personer var varetægtsfængslet i over et halvt år i tre forskellige arresthuse, gav en stor transportbelastning, oplyser Jørgen Birger Jensen. Lyspunkter Mens også antallet af sager om vold mod tjenestemænd og hærværkssager i 2002 fulgte den kedelige opadgående tendens, var der dog lyspunkter i Løgstør Politikreds. Således faldt både antallet af sædelighedssager, narkokriminalitet og almindelige voldssager. Desuden var politiet trods færre ressourcer i kredsen mere synligt i gadebilledet end det foregående år. Politiet havde således en samlet udetid på 20.051 timer i 2002 mod 19.069 sidste år. Det svarer til en stigning på ca. fem procent.