Kriminelle skal mærke konsekvens

Grov og meningsløs vold mod mennesker skal ned, og så skal der være klar konsekvens i retspolitikken. Den mærkesag har regeringen forfulgt de sidste to år, men nu skal vi videre i kampen mod grove lovovertrædere, så derfor har regeringen lagt nye initiativer frem i forhold til knivoverfald. Mange tænker sikkert, om al denne snak om kriminalitet og vold overhovedet har noget med dem at gøre, for det virker jo fjernt og heldigvis noget, der ikke rammer en selv. Men virkeligheden er jo, at vi desværre kender til alt for meget vold og ballade. På mig gjorde det et virkelig stærkt indtryk her i efteråret, da NORDJYSKE 1.10. bragte et interview med Bent Højgaard i anledning af, at han fratrådte som daglig leder af Aalborg Politis uropatrulje. Avisen skrev, at han stortrives med at jagte rockere, narkohandlere og voldsmænd, som rent faktisk er i byen. Og så fortalte Højgaard ellers, at uropatruljen kender alle de skidte karle i byen. Det var virkelig "hverdagsrealisme", så det vil noget og på en sådan måde, at det blev meget mere nærværende. Det er ikke kun i det nordjyske og blandt voksne, man møder volden og balladen. Som borgmester i Herning oplevede jeg begyndende bandekriminalitet blandt de helt unge. Og siden har man i Herning draget konsekvensen af det og med succes taget fat med at "stresse" de unge, der ikke kender forskel på dit og mit. Det overordnede princip er enkelt: nul tolerance og konsekvent retshåndhævelse over for alle ballademagere. Det sker i samarbejde mellem politi, skole samt kommune, og resultatet har været et markant fald i antallet af sigtelser over for unge. Regeringen har taget mange initiativer siden systemskiftet i 2001. Før regeringen kom til, var der i den grad et misforhold i straffeloven i forhold til, hvor mildt vold mod mennesker blev takseret i forhold til vold mod ejendom. Det var Socialdemokraterne imod at gøre noget ved, da V og K før valget foreslog det. Da vi så fik regeringsansvaret overdraget af vælgerne, valgte vi at øge strafferammerne for vold og voldtægt med i gennemsnit to år. Denne gang ville S gerne være med, og jeg synes det er fint, at man ændrede mening! Og de foreløbige tal viser desuden, at de højere strafferammer allerede har haft en vis virkning. Med den ny finanslov, som Folketinget lige straks vedtager, er der lavet en ambitiøs flerårsaftale for politi og kriminalforsorg. Sagt på dansk betyder det bl.a. 720 flere betjente på gaden i løbet af de næste tre år. Der bliver sikret flere fængselspladser. Og så bliver der indført en nul-tolerance politik overfor narko i fængsler og arresthuse. Der skal også sættes ind med en hårdere kurs overfor unge kriminelle gennem flere af de såkaldt sikrede pladser. Der skal også fremover gælde et noget for noget-princip for dem, der sidder i fængsel. Hvis man gør en ekstra indsats, skal man belønnes. Den ekstra indsats kan ske gennem deltagelse i behandlingsprogrammer eller undervisning, og så skal man have mulighed for at komme ud før tiden, hvis man også er parat til fortsat at deltage i behandling eller samfundstjeneste. Netop samfundstjeneste skal også bruges der, hvor det giver ekstra mening i forhold til den enkelte. Dermed får vi signaleret, at den enkeltes egen indsats gør en forskel, og at vi ikke ønsker et konsekvensløst samfund. Regeringens retspolitik bygger på en fast, men også fair kurs. Det handler både om at sikre borgernes retsfølelse ved at slå hårdt ned på grov kriminalitet og så om at sikre at de, der er kommet i uføre, har mulighed for at vende tilbage til samfundet og blive almindelige borgere. Helge Sander er videnskabsminister og folketingskandidat (V) i Aalborg Øst og Vest.