Krise for alle dele af dansk fiskeri

En stor del af dybvandshummerkvoten fanget og solgt, mens priserne var alt for lave

SKAGEN:Dansk fiskeri er i år inde i en alvorlig krise, og det er alle dele af fiskeriet, der har det meget hårdt. Det siger formanden for Skagen Fiskereiforening, Kurt Rye Poulsen. Fiskerne er vant til, at alt langtfra er lyserødt, men det har som regel været sådan, at man i mindst ét af fiskerierne havde en nogenlunde økonomisk situation, men nu er det ligegyldigt hvem man taler med, så kniber det gevaldigt med at få økonomi i fiskeriet. - Det er svært at sige, hvem der har det hårdest, for reguleringer, rationer, kvoter og havdagebestemmelser går ud over alle. - Der er nu ingen steder, hvor fiskere som har svært ved at få et rentabelt fiskeri, kan flygte hen - for alle vegne er der for få fangstmuligheder til den fangstkapacitet, der findes. Billige hummere - Det ses nok tydeligst i hummerfiskeriet. - De små både, som egentlig skulle leve af dette fiskeri, kan det ikke, fordi der er rigtig mange andre både, som har valgt at gå over i hummerfiskeriet, fordi de ikke kan få rentabilitet ud af det fiskeri, som egentlig er deres hovedfiskeri, siger Kurt Rye Poulsen. - Alt for mange skibe i dette fiskeri har givet fyldte lagre, og det betyder så, at priserne på friskfangede dybvandshummere er for små, og samtidig betyder det, at en stor del af den samlede hummerkvote sælges til hvad man kunne kalde underpris. - Samtidig med, at alle kæmper med at få økonomien til at hænge sammen, oplever mange fiskere, at der er masser af fisk af nogle arter, men dem har de ikke mulighed for at fange, fordi det er umuligt at undgå bifangst af andre arter. - Det gælder for eksempel kuller. Der er masser af kuller i Skagerrak, men kun ganske små rationer - og det er politisk bestemt, for ved kullerfiskeri risikerer man at få torsk med op. Og det må man ikke. - Samme problem er der for tungefiskeriet i Kattegat. Der er masser af tunger, men TAC'en - den tilladte totale fangstmængde - er meget lille. Det bunder naturligvis i sidste ende i den biologiske rådgivning, men der har ikke politisk været mulighed for at få en øget kvote - heller ikke nu, hvor biologerne er blevet noget klogere og har fundet ud af, at tungebestanden er både stor og har det godt. - Det bliver således formentlig først fra 2004, der må fanges flere tunger. - Og det er ingen hjælp for fiskere, som har det rigtig hårdt lige nu - tværtimod er de store mængder tunger og kuller, som på grund af reguleringerne ikke kan fanges, med til at sænke humøret hos fiskerne endnu mere, siger Kurt Poulsen. 63 procent fanget Allerede nu er der fanget 63 procent af den danske tungekvote og godt 46 procent af kullerkvoten i Skagerrak, Kattegat og Østersøen, fremgår det af Fiskeridirektoratets opgørelse over danske fiskeres landinger. I Nordsøen er der fisket 22 procent af kvoten, men dette fiskeri er ikke egnet for de mange mindre kuttere, som er hjemmehørende i Skagen. Den samlede danske tungekvote er på 914 ton og kullerkvoten er på 4694 ton, hvoraf de 2881 ton udgør kvoten i Nordsøen. Det eneste fiskeri, hvor der netop nu er god plads i rationer og kvote er rødspættefiskeriet i Skagerrak - her er situationen så den, at rødspætterne ikke er der. Der er således blot fisket 16,4 procent af den danske kvote.