EMNER

Krise i antenneforening slut

NR. TRANDERS: Den økonomiske krise i Landsbyen Nr. Tranders Antenneforening er forbi. For at undgå sort skærm 1. januar er medlemmerne gået med til at betale 550 kr. ekstra i kontingent i år. Beslutningen blev taget på generalforsamlingen torsdag. De økonomiske problemer i foreningen opstod, fordi der har været ekstraordinært store omkostninger til udbedring af netværket samtidig med, at der ikke var budgetteret med de nye betalingskanaler, som medlemmerne nu kan se på deres tv-skærme. Ifølge formand Bente Nielsen var der stor opbakning til bestyrelsens forslag om at sætte kontingentet ekstraordinært op i 2005, og det betyder, at økonomien bliver rettet op i ét hug. Fra 1. januar falder kontingentet til et normalt niveau, og hovedforeningen, Nørre Tranders Antenneforening, overtager administrationen fra de små foreninger under hovedforeningens paraply. Det sker samtidig med, at antenneforeningen indfører pakkeløsninger, så medlemmerne selv kan vælge, hvor mange kanaler de vil se og betale for.