EMNER

Krise kan give løft

Der er al mulig grund til at tage finanskrisen dybt alvorligt. Den skaber utryghed, negative formueeffekter – og meget håndgribelige problemer hos helt almindelige familier og virksomheder.

Men paradoksalt nok kan finanskrisen ad forskellige omveje give et tiltrængt løft til investeringerne i en tidssvarende dansk infrastruktur i de kommende år. Det skyldes, at de investeringer, som i en årrække i høj grad har været placeret i aktier i den finansielle sektor, nu søger andre græsgange. Hvad investeringer angår, findes der næppe mere diametrale modsætninger end amerikanske finansaktier vs. europæisk infrastruktur. Derfor er aktørerne på de internationale finansmarkeder – som til enhver tid søger den optimale forrentning – formodentlig allerede i fuld gang med at flytte noget af investeringsporteføljen i retning af håndgribelige bro-, motorvejs- og jernbaneprojekter. Men investeringerne kommer ikke til Danmark af sig selv. For at seriøse institutionelle investorer og pensionskasser skal vælge at investere i for eksempel en dansk havnetunnel frem for en portugisisk hængebro eller en slovensk betalingsvej, så skal vi gøre vores hjemmearbejde ordentligt – og vi skal gøre det nu. Fra Christiansborg bør der sendes et utvetydigt politisk signal om, at offentlige og private partnerskaber (OPP) er en fremtidssikker måde at organisere store infrastrukturprojekter på. Og et godt redskab til at få tiltrukket aktører og økonomi, som ellers ikke ville komme i spil. Samtidig skal OPP-lovgivningen trimmes. Særligt skal skattemæssige uklarheder løses. Og det handler ikke om at begunstige nogen – såmænd blot om et klart generelt regelsæt, som investorer kan rette sig efter. I dag er potentielle OPP-aktører skattemæssigt helt afhængig af individuelle kendelser og konkrete vurderinger fra gang til gang – for eksempel fra Skatterådet. Og det er ikke befordrende, når man har et ønske om at give velfærdssamfundets fysiske rammer et betydeligt løft.