EMNER

Krise- løsning begynder hjemme

Kig på dig selv, kig på virksomheden, sæt høje mål, lyder rådet til 400 nordjyske landmænd

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

INGEN PANIK, opfordrede nordjysk formand for Arla Foods, Torben Myrup, Aars, i forbindelse med landbrugskonferencen i Rebild. Det bliver bedre tider igen.

REBILD:"Bedre rammevilkår" lyder kravet igen og igen fra danske landmænd og deres ledere, der desperate søger vej ud af en dyb økonomisk krise. Men det er løsninger, der kun kan leveres af politikere og embedsværk, og der er ingen garanti for levering. Det forudsætter for eksempel, at regeringen undlader at føre EUs miljøkrav ud i livet og at gæld på op til 100 milliarder bringes til at forsvinde. 400 landmænd fra Nord- og Midtjylland havde rejst gennem vintervejret til banken Nordea og organisationen Landbrug & Fødevarers stort anlagte konference i Rebild torsdag. Her fik de anvist andre veje til en bedre økonomi. Den begynder derhjemme hos dem selv - og i mange tilfælde med dem selv. - Kig på virksomheden. Kig på dig selv. Hæv dig op i helikopteren. Lav en totalanalyse og sæt høje mål. Stræb efter at blive blandt de 10 procent bedste, lød anbefalingerne fra afdelingsleder Gustaf Bock, Dansk Landbrugsrådgivning. Det var en peptalk, der nok ku' tænkes at provokere deltagere med rigeligt at slås med derhjemme. Men han blev ikke modsagt, endsige undsagt, undtagen af en deltager, der reagerede på de mange engelske udtryk. Som en af danske landmænds højt placerede rådgivere opfordrer Gustaf Bock til at ændre "mindset" og erkende, at "Cash is King". - Du mener dansen om guldkalven?, blev der spydigt spurgt. Idekataloget Men penge skal der tjenes, og Gustaf Bock opstillede et lang idekatalog over muligheder for at forbedre den økonomiske situation hjemme på bedriften. For eksempel: - Genforhandling af forpagtningskontrakterne. De er helt sikkert for dyre; - Bedre udnyttelse af maskinparken, maskinfællesskaber, (her kommer arvegods fra husmandsbevægelsen til ny værdighed.) og driftsfællesskaber. - Vi har slet ikke udnyttet stordriftsfordelene endnu, fastslog han. Han fremhævede også gevinsten ved at sælge smågrise til Tyskland fremfor at fede dem op i Danmark og "levere til vore klassiske andelsselskaber". - Der er virkelig noget at hente, pointerede han, og nævnte ikke noget om prisen: tabte danske job. I anden sammenhæng talte han dog om CSR - Virksomhedens Sociale Ansvar. -Skal fødevaresektoren i Danmark gøre sig håb om det omgivende samfunds respekt, må man gøre sig fortjent til at ligge derude i naturen. Megatrends Blandt dét, den moderne landmand skal forholde sig til og disponere efter, er de globale "megatrends", d.v.s. - Den ændrede økonomiske balance mellem USA og de nye store økonomer Brasilien, Rusland, Indien og Kina (BRIK-landene); - De øgede krav til en klimaindsats, hvor landbruget har en nøglerolle; -Opbrud i værdikæderne. En ny landbrugslov, som bryder med 222 års selv- ejeprincip, er på vej. Gustaf Bock mener, at de nye muligheder for drift i selskabsform og adgang for eksterne investorer i landbruget åbner mulighed for meget større vækst i fremtiden. - Og vi står stærkere end konkurrenterne på en række områder. Vi råder over verdens bedste gener både hos svin og kvæg, vi er førende i pelsdyrproduktion, smågriseproduktion, innovation, økologi, ledelse og sammenhold og vi har vore andelsvirksomheder, fremhævede han. Der er altså noget at bygge på, men kriseløsningen kræver mentalt overskud og åbenhed overfor det øvrige samfund. Landmanden skal ud af "osteklokken", lød det. Og så skal han ikke give op. - Dem, der vinder i krisetider, er dem, der fokuserer på dét, de selv kan gøre noget ved. Det virker også godt i banken, fastslog Gustaf Bock. - Joh, såmænd mente et par midaldrende midtjyske deltagere, Peter Christensen og Niels Brink fra Kjellerup, som vi traf i pausen. De syntes, de havde hørt det før. At det er svære tider, var de helt på det rene med, men løsningen er måske ikke nødvendigvis i stordriften. - Den vækst, vi har oplevet de seneste år, er foregået på usunde økonomiske vilkår, sagde Peter Christensen. For sit eget vedkommende tror han mere på at forbedre økonomien optimere indenfor den størrelse, han har, 125 køer og 120 hektar. Is i maven Gårdejer Torben Myrup fra Aars, nordjysk regionsformand for Arla, advarede mod panik i landbruget. - Vi har haft et dårligt år, men kigger man ind i 2010 med de lave renter og foderpriser, vi har, så har mælkeproducenterne grund til optimisme. Med de forudsætninger, vi kender, skal mælkeprisen op. Det er et spørgsmål om likviditet at klare os igennem, sagde han til NORDJYSKE, og han noterede med glæde, at Nordea på mødet erklærede sig parat til at sikre landmanden de nødvendige kreditter. - Vi skal bare have is i maven.