Socialforsorg

Krisecentret truet med lukning igen

Amtets embedsmænd peger på lukning, som giver en besparelse på 860.000 kroner om året

FREDERIKSHAVN:Krisecentret for kvinder i Frederikshavn risikerer at blive lukket 1. juli 2004. Det fremgår af det omfattende sparekatalog, som amtet netop har fremlagt. De ansatte på krisecentret blev mandag eftermiddag orienteret af deres øverste chef Jørn Godsk, der er kontorchef for Børne- og Voksensektoren under Social- og Psykiatriområdet. Og amtets beslutning kommer meget bag på personalet på Frederikshavn Krisecenter. - Vi undrer os over, at de vil lukke os med den belægning, vi har på centeret, siger pædagog Pernille Hugger fra krisecentret. Hun forudser, at kvinderne bliver i det voldelige forhold, fordi de ikke har et krisecenter at henvende sig til, og det vil i stedet medføre ekstra udgifter for amt og kommune. Hvis amtets politikere vedtager at lukke krisecentret, giver det en årlig amtslig besparelse på 860.000 kroner. Driften koster 1,6 millioner kroner, men staten betaler halvdelen af udgifterne. Argumentet for at lukke krisecentret i Frederikshavn bygger på geografi. - Det er vigtigt, at der fortsat er en geografisk spredning i amtet. Der bliver et krisecenter i nord i Hjørring, i midten af amtet i Nørresundby og i syd i Hobro, oplyser han. Men det argument køber de ikke på krisecenteret. - Når man ser på vores tal, er størstedelen af de kvinder, vi modtager fra Sæby, Frederikshavn og de små byer her omkring. Og de har ikke noget at bruge et krisecenter i Nørresundby eller Hobro til, specielt hvis de har et job, som de gerne vil bibeholde, siger Pernille Hugger. Jørn Godsk forstår godt frustrationen i Frederikshavn. Lukning af krisecentret var også fremme i forbindelse med budgettet for 2003. - Men vi skal pege på gennemførlige spareforslag. I sparekataloget betones det, at lukningen kan få den konsekvens, at de voldsramte kvinder må tage ophold på forsorgshjem, herberg, vandrehjem eller et krisecenter i et andet amt. Sparekataloget skal drøftes på Social- og Psykiatriudvalgets møde 22 og 23. maj. Og politikerne vil ikke acceptere en lukning. Det mener borgmester Erik Sørensen. - Politikerne i amtet havde sagen oppe for trekvart år siden og besluttede, at der var brug for krisecentret i Frederikshavn. Jeg kan ikke forestille mig, at de vil skifte holdning så radikalt. Han er heller ikke umiddelbart indstillet på at betale til krisecentret fra den kommunale kasse. - Men hvis der skal en kommunal medfinansiering af krisecentrene, så skal alle kommuner bidrage. - Så må man se på, hvor mange kvinder, man fra de forskellige kommuner sender til et krisecenter, og så betale ud fra det. Men det er som udgangspunkt en amtslig opgave at betale for krisecentrene, fastslår borgmester Erik Sørensen.