Hobro

Krisemøde hos spejderne efter eksklusion

Rold Skov Division drøfter ledernes oprør i Aarestrup gruppe

AARESTRUP:Søndag overdrager spejderne i Aarestrup gruppe deres klubhus til en ny forening, der ene og alene skal eje og drive Spejderhuset på Stubberupvej i Aarestrup . Det sker efter korpset har gjort det klart, at ledelsen af Aarestrup gruppe bliver ekskluderet, fordi lederne nægter at betale et ekstra kontingent på 75 kroner. Striden har lange rødder tilbage i tiden. Flere andre ledere hos spejderne landet over har således stor forståelse og sympati for de rebelske spejderledere i Aarestrup. - Vi andre har bare givet op, siger således lederen af Hobro gruppe, Niels Gundersen. Efter ungdomsoprøret Han fortæller, at problemerne begyndte, da de gule spejdere blev slået sammen med de blå. Det var i ungdomsoprørets dage, og det betød blandt andet regler om kønskvotering og den såkaldte seks-års-regel, hvor ingen være leder i mere end seks år. En regel der også kendes fra de venstreorienterede partier dengang og i dag. I forvejen er ledere valgt for to år adgangen. Niels Gundersen udtrykker forståelse for, at spejderne i Aarestrup vil forære deres hus væk til en ny forening, for lovene i spejderkorpset siger, at alt tilhører korpset, hvis en gruppe bliver nedlagt. - Alt, også pengene i spejderkassen, som han bemærker det. Grundlovsbrud Faktisk mener Niels Gundersen, at der er tale om konfiskation og måske et brud på grundloven. - Jeg mener, at de gule spejdere, og dem er der faktisk stadig omkring tusind af, der fører retssag netop for at få fastslået om det er grundlovsbrud. Der er indkaldt til ekstraordinært møde i Rold Skov Division onsdag på Kølhøjhus i Astrup. Mødet er indkaldt af den anden divisionsleder, Gitte Jensen, St. Brøndum. De er to ledere af divisionen, og foruden Gitte Jensen er det Carsten Greve, Aarestrup. 75-kroners-reglen er indført for ledere i Det Danske Spejderkorps (DDS), sådan korpset kan dokumentere medlemstallet og dermed få større andel i tipsmidlerne. Pengene går i gruppens kasse, men lederne skal have kvitteringen på sig af hensyn til revisionen. 25.000 er spejdere i DDS og korpset modtager hvert år omkring 15 millioner kroner af tipsmidlerne.