Krisen halverer TK's årsresultat

Udviklingsselskabet forventer nu et resultat på 150 millioner kroner

Som selskab i ejendomsbranchen er TK Development hårdt ramt af den finansielle krise, men administrerende direktør Frede Clausen ser fortsat lyspunkter: - Vi tjener fortsat penge, og når markedet vender, har vi færre konkurrenter.

Som selskab i ejendomsbranchen er TK Development hårdt ramt af den finansielle krise, men administrerende direktør Frede Clausen ser fortsat lyspunkter: - Vi tjener fortsat penge, og når markedet vender, har vi færre konkurrenter.

Finanskrisens hærgen skærer yderligere 50 millioner kroner af udviklingsselskabet TK Developments forventninger til regnskabsåret, der sluttede 31. januar. I forbindelse med fremlæggelsen af halvårsregnskabet i september skar selskabet forventningerne ned fra 300 millioner kroner til 200 millioner. Nu skal aktionærerne altså ikke stikke næsen op efter mere end et overskud på 150 millioner kroner. TK Developments ledelse peger på to årsager til nedjusteringen. Den ene er færre indtægter som følge af, at salg af projekter er blevet udskudt til næste regnskabsår. Den anden handler om nedregulering af værdien af fem bolig- og erhvervsejendomme, som koncernen ejer i Tyskland. Sidstnævnte regulering bidrager med 15 millioner kroner af nedjusteringen. - Værdien af ejendommene har været baseret på en afkastgrad på seks procent årlig, men stigende afkastkrav har fået os til at revurdere ejendommenes værdi, siger administrerende direktør Frede Clausen, TK Development. Værdien af ejendommene er nu fastsat udfra et afkastkrav på 6,5 procent. 2009: Det mest vanskelige år Og koncernen forventer ikke en lettere gang på jorden på kort sigt: - 2009 bliver et af de mest vanskelige år for vores branche. Først hen sidst på året venter vi at kunne se lys for enden af tunnelen, siger Frede Clausen, der håber på, at den nyligt vedtagne bankpakke vil løsne op for den fastlåste situation på ejendomsmarkedet. For det nye regnskabsår forventer han et resultat på niveau med det netop afsluttede. Om nedjusteringen på 50 millioner kroner siger Frede Clausen, at den selvfølgelig er utilfredsstillende, men at det er værd at bemærke, at der ikke er tale om projekter, der er faldet ud. - Pengene fra de forsinkede projekter kommer stadig i kassen, men det bliver blot på et senere tidspunkt, siger Frede Clausen og tilføjer, at et resultat på 150 millioner kroner trods alt er en forrentning af egenkapitalen på 10 procent: - Vi tjener fortsat penge, og det har vi en pæn vished for også at gøre i selv et vanskeligt år som det indeværende, siger direktøren og henviser til, at den forventede indtjening delvist er sikret i form af allerede solgte projekter. Stadig kunder til projekter Og ifølge Frede Clausen er der fortsat kunder i markedet til ejendomsprojekter. - Store pensions- og ejendomsfonde har fortsat behov for projekter at investere deres penge i, siger Frede Clausen som i den forbindelse påpeger, at de ejendomskøbere, der er forsvundet fra markedet, var de mest spekulative, som kørte med en høj gearing. - Modsat vores kunder, der selv stiller med 25-40 procent af kapitalen og som derfor fortsat kan opnå finansiering af resten, siger Frede Clausen, der vurderer, at udviklingsselskabet på sigt drager en konkurrencefordel af krisen. - En del af vores konkurrenter er forsvundet, mens vi stadig tjener penge og står klar med en god projektportefølje, når markedet vender, siger han. De hårdtprøvede investorer tog ikke den store notits af nedjusteringen, idet TK-aktien sidst på eftermiddagen blot var faldet et par procent mere end aktiemarkedet i øvrigt.