Krisen kradser i LokalBrugsen

Uddeler Gitte Trads efterlyser en større lokal opbakning for at sikre butikkens overlevelse

MEJLBY:Tirsdag aften er der ordinær generalforsamling i LokalBrugsen i Mejlby. Det foregår i Mejlby Forsamlingshus, og her kan medlemmerne høre om dårligt nyt i form af endnu et underskud i årsregnskabet for 2002 for landsbyens sidste dagligvarebutik. Underskuddet er dog kun på 5.000 kroner, men oven i det kommer den pligtige udbetaling af dividende til medlemmerne på 15.000 kroner. De to foregående år var underskuddet på henholdsvis 85.000 og 115.000 kroner. - Vores store problem er, at et fald i omsætningen i butikken på 20 procent tilbage i 1999-2000 i forbindelse med ansættelse af en midlertidig vikar i tre måneder under mit barselsorlov aldrig siden er blevet indhentet. I stedet falder butikkens omsætning støt år for år, forklarer uddeler Gitte Trads. Hun har været uddeler i kanp syv år i Mejlby, og er med baggrund i omsætningen i butikken de første tre måneder i år alvorlig bekymret for LokalBrugsens fremtid. - Det har kostet os mange penge i manglende salg af benzin, at der har været krig på benzinpriserne andre steder rundt i Himmerland. Det er selvfølgeligt naturligt, at folk ikke handler her, når de indimellem kan købe deres benzin helt op til halvanden kroner billigere i eksempelvis Aars, erkender uddeleren. Og benzinsalget hos LokalBrugsen i Mejlby har stor betydning, da salget udgør omkring halvdelen af butikkens omsætning. Tidligere har etablering af en OK benzintank i foråret 2001 i Nørager i tilknytning til SuperBrugsen betydet en nedgang i benzinsalget. - Heldigvis har vores benzinsalg igen stabiliseret sig her i foråret, så det jeg efterlyser nu er et større varesalg i butikken. Ikke ved et større vareudbud, men folk i lokalområdet skal simpelthen lægge en større del af deres indkøb her frem for i butikker i andre større byer på vej hjem fra arbejde, erklærer Gitte Trads og tilføjer: - Vi kan jo ikke blive ved med at have underskud i regnskaberne, fordi det forhindrer os i at klare de løbende reperatioenr og nyanskaffelser. Blandt andet trænger de tre lejligheder ovenpå samt musikskolens lokaler efterhånden til en kraftig vedligeholdelse, påpeger Gitte Trads bekymret. Forslag til tiltag Når LokalBrugsens bestyrelse indkalder til generalforsamling tirsdag aften, opfordrer den medlemmerne til at komme med forslagt til nye tiltag for at gøre butikken mere attraktiv at handle i med et øget omsætning til følge for at sikre landsbyens 114 år gamle brugs eksistens. Det er ifølge brugsuddeleren den eneste redningmulighed, for udgifterne til personale er i forvejen skåret helt ind til benet. Til dagligt er der Gitte Trads og en elev samt tre ungarbejdere efter skoletid, der sammen skal drive butikken alle ugens syv dage. - Eleven er uddannet til sommer, og med butikkens størrelse er der ikke længere basis for en ny. I stedet satser vi på en afløser 15 - 20 timer ugentligt, for med mand og tre børn nægter jeg simpelthen at passe butikken alene, erklærer Gitte Trads. Hun tør næsten ikke tænke den tanke, at LokalBrugsen som den sidste dagligvaebutik i Mejlby inden for de nærmeste år vil stå over for at skulle lukke af økonomiske grunde. - Og det bliver i hvert fald ikke mig, der kommer til at lukke og slukke, det vil simpelthen skære mig for meget i hjertet at skulle opleve. Af samme grund opfordrer jeg endnu engang borgerne i lokalområdet til værne om LokalBrugsens fortsatte eksistens ved at handle lokalt frem for at vælge billige Netto- og Faktabutikker i andre større byer, som jeg opfatter som vores største konkurrenter, understreger hun.