EMNER

Krisen kradser trods høj vækst

Selv om der er gang i hjulene i det meste af verden, lurer risikoen for økonomisk afmatning lige om hjørnet Verdens største økonomi ¿ den amerikanske ¿ trækker som sædvanligt store overskrifter. For tiden mest om den økonomiske krise og risikoen for en nært forestående recession. Og det trods en vækst i samfundsøkonomien i de seneste seks måneder på omkring fire procent. Skal man tro de finansielle markeder, er de dystre toner fremherskende. Både obligationerne og aktierne i USA samt dollarkursen forudser en kraftig opbremsning i væksten. Subprime skaber frygt Forklaringen på de modsatrettede signaler er subprime-krisen ¿ årets mest omtalte forhold på de finansielle markeder. Krisen, der skyldes, at de mindst kreditværdige amerikanske boligejere i stigende grad misligholder deres lån, dels på grund af stigende renter, dels fordi boligpriserne er begyndt at falde. Problemet forstærkes af, at udbyderne af lånene i vidt omfang har ¿pakket¿ lånene om til avancerede finansielle produkter og solgt dem videre til investorer verden over. Ingen har derfor overblik over, hvor store de samlede tab er, eller hvem de rammer. Tidligere har samlede tab på 100-150 mia. USD været nævnt, men i takt med at banker verden over melder om overraskende store tab, vokser det samlede tab. Senest har den amerikanske storbank Goldman Sachs gættet på 400 mia. USD. Det største problem er dog næppe tabene i sig selv, men den ændrede adfærd, de kan føre med sig. I august førte subprime-krisen til en global likviditetskrise, fordi banker verden over ikke længere turde låne penge til hinanden, af frygt for at låntageren står på randen af konkurs som følge af subprime-relaterede tab. Efter at mange banker har haft tab og samtidig har vanskeligt ved at skaffe tilstrækkelig likviditet, ligger en generel kreditstramning lige for. En stramning, der kan betyde, at kassen smækkes i over for låntagere verden over og dermed udløser global lavvækst. Det er denne frygt, der igen har fået tag i de finansielle markeder, efter at flere storbanker i de seneste uger har meldt om nye tab. Så selv om de makroøkonomiske nøgletal (endnu) ikke entydigt viser, at krisen kradser, er der bestemt grund til at være bekymret for de globale vækstudsigter. Selv om den amerikanske rente allerede er sænket to gange hen over efteråret, er der efter Sydbanks vurdering ikke udsigt til lavere renter i Danmark. Nationalbankens udlånsrente følger først og fremmest beslutningerne i den europæiske centralbank, der i øjeblikket er i et dilemma. Vækstudsigterne i Euroland er forværret som følge af den finansielle uro, stigende oliepriser og styrket eurokurs. Dertil kommer risikoen for en kraftig nedtur i USA. Det har fået flere til at slå til lyd for rentenedsættelser, som dog foreløbig ikke ser ud til at være nært forestående. Tværtimod lægges der op til renteforhøjelser, når den finansielle uro lægger sig. Denne hårde holdning skal primært ses i lyset af, at inflationen i Euroland er steget markant i de seneste måneder og nåede 2,6 procent i oktober. Stigningen skyldes især energi og fødevarer, men også den underliggende inflation er langsomt på vej op. Vi vurderer, at ¿vent og se¿-holdningen vil stå på i nogen tid endnu og anser det for mest sandsynligt, at udlånsrenten er uændret i både Euroland og Danmark i de kommende 12 måneder ¿ men med større risiko for, at renten sættes op, end at den sættes ned.