EMNER

Krisen rammer hårdt

Der lægges op til, at besparelserne skal ramme bredt. Børne- og skoleudvalget skal spare 20,9 mio. kr. i år og 31,3 mio. kr. i 2012

Forvaltningen går nu i gang med at finde forslag til besparelser, og dette forslag skal politikerne så senere se på. - Det kan ikke undgås, at det rammer bredt, siger formand for børne- og skoleudvalget, Ole Jespersgaard (S). Krisen slår nu igennem - Det er krisen, der slår igennem, og nu betyder, at der skal findes besparelser. Ole Jespersgaard siger, at mange konti ikke kan styres. Det gælder blandt andet anbringelser. På Kommunernes Landsforenings årsmøde i Aalborg pegede Ole Jespersgaard på, at enkeltsager over et vist beløb, f. eks. 360.000 kr., skal dækkes af staten. Spolerer økonomien - De sager, vi har set, kan slå en kommunes økonomi i stykker, siger Ole Jespersgaard, med henvisning til blandt andet Serritslev-sagen, hvor syv børn er tvangsfjernet. - Disse udgifter rammer skævt. Blandt andet, hvor der er mange dårlige boliger. Det problem har man ikke i f.eks. Nordsjælland, hvor der ikke er mange dårlige huse, siger Ole Jespersgaard.