Hjørring

Krisereaktioner

Den psykiske krises fase og reaktioner: 1: Chokfasen - Følelse af uvirkelighed - Benægtelse af det skete - Tænker ulogisk, handler usædvanligt - Følelsesblokeret eller oversvømmet - Overaktiv/apatisk - Rolig udadtil - kaos indvendig 2: Reaktionsfasen - Langsom erkendelse af den nye situation - Benægtelse af realiteterne - Voldsomme følelser, for eksempel fortvivlelse, angst, vrede, skyld/skam - Isolation, for eksempel udeblivelse fra arbejde - Desperate handlinger - Kropslig utilpashed, for eksempel træthed, søvn, spiseforstyrrelser, spændinger, uro, rastløshed, hovedpine. 3: Bearbejdningsfasen - Fuld erkendelse - Accept af det skete - Begynder at kunne se fordele ved det skete 4: Nyorienteringsfasen - Blikket rettes fremad Kilde: www.offerraadgivningen.dk