Kristen børnehave i Thisted får tvilling

Børnehaven Kaleb - en ny afdeling af den kristne Josva-børnehaven i Thisted - er etableret i tilknytning til Friskolen Thy på Lerpyttervej

En ny lille børnehave er skudt op i Thisted her efter nytår. Det er børnehaven Kaleb, der med ti børn er startet op i en pavillon i tilknytning til Friskolen Thy, Lerpyttervej i Thisted. Børnehaven Kaleb er en afdeling af Josva-børnehaven på Hasselvej, der er normeret til 10 børn i 0-2 års alderen og 20 børn i 3-6 års alderen. Historien om Josva og Kaleb stammer fra det gamle testamente. Josva og Kaleb var de to spejdere, der fik lov at komme med ind i det forjættede land, Israel, efter at jøderne havde vandret rundt i Ægypten i 40 år. Josva-børnehaven blev etableret i august 2004 af en gruppe kristne forældre, idet de ønskede, at deres børn blev passet indenfor rammerne af en pædagogik, der er præget af det kristne livssyn. På børnehavens hjemmeside kan man blandt andet læse, at "det er tilladt barnet og de voksne at snakke om eller synge om Jesus". - Vi vil ikke sidde og prædike for dit barn, men en naturlig snak om hvad der er rigtig og forkert, en sang eller en historie. Målsætningen er også, at børnene skal lære at tale pænt til hinanden og passe godt på sig selv, hinanden og naturen. De skal omsluttes med kærlighed og tryghed og vide, at de er vigtige og værdifulde hver og en. Børnehaven Kaleb vil kunne rumme op til 15 børn, idet den er etableret i en pavillon i første omgang. Friskoleleder Brian Immersen glæder sig over den nærliggende mulighed for samarbejde mellem skole og børnehave. Han håber, at der med tiden bliver råd til at opføre en bygning, der rummer både sfo og børnehave ved Friskolen Thy.

Forsiden